Radviliškio kraštas Nr.10

2009, nr. 1 (10)

Numeris skirtas šio žurnalo 5 m. sukakčiai. Ta proga – I. Seliukaitės ir žurnalo leidėjų mintys, publikacijų bibliografinė rodyklė.

Baigiamas E. Tamulionio rašinių apie rajono bažnyčių fundatorius ciklas, spausdinama A. Bukausko Šeduvos mokyklos istorija, R. Sacevičiūtės pasakojimas apie kraštietį J. Krikštaną, E. Adomaitytės-Cemnolonskienės – apie V. Pakarską, E. Brajinskienės surinktos etnografinės medžiagos. Spalvotieji puslapiai pristato kraštietį dailininką E. Malinauską. Pateikiamas A. Šidlausko interviu su kraštiečiu V. Tomkumi, I. Skurdelienės rašinys apie V. Alantą, D. Jaskonienės – apie bibliotekų veiklą. Plačiau supažindinama su Mėnaičių istorija (E. Gulbinaitė, A. ir K. Indrėkai), literate V. Bailyte-Kvedariene. Pagerbiama mirusi kraštietė B. Paškūnaitė. Pateikiama kitų publikacijų. (RK10.pdf, 3,06 MB)