Radviliškio kraštas Nr. 16

2012, nr. 1 (16)

Viešoji biblioteka išleido kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ šiemetį pirmąjį (iš viso jau 16-ąjį) numerį, kuris yra skirtas Radviliškio 445-osioms metinėms. Jo leidybą parėmė Kultūros rėmimo fondas – skyrė dalinį finansavimą bibliotekos projektui „Kultūros, istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ proginio numerio, skirto Radviliškio miesto 445 metų ir Viešosios bibliotekos 75 metų sukaktims, leidyba“ įgyvendinti. Tai įgalino numerį parengti storesnį, geresnės kokybės, išleisti jį didesniu tiražu (500 egzempliorių), kartu skaitytojui padovanoti ir teminį spalvotą žurnalo skirtuką.

Naujajame numeryje skaitytoją pasitinka ir jau įprastos, ir naujos, proginės, žurnalo rubrikos. Skyrelyje „Sveikiname“ spausdinamas radviliškėnų sveikinimas asmeninius jubiliejus švenčiantiems garbiems kraštiečiams Stasiui Jusioniui, Jonui Stankui, Edvardui Malinauskui ir Aleksandrui Rimkevičiui. Vilniaus radviliškėnų bendrijos vadovas Mindaugas Briedis žurnalui parašė įžanginį žodį „Kas esi ir iš kur kilęs?“ Kraštotyrininkas Evaldas Tamulionis ir istorikas Kazys Misius iš įvairių šaltinių parinko medžiagos, kurios pagrindu pateikiama publikacija „Radviliškio istorija – spaudinių eilutėmis“.  Istorijos puslapiai atverčiami ir Zenono Vasiliausko straipsniuose „Kada Radviliškis tapo miestu“ ir „Kaip Radviliškio dvaras virto Radvilų kaimu...“ (abiejų temos giliau nagrinėjamos pirmą kartą). Istorinei tematikai priskirtinas ir Liubomiro Viktoro Žeimanto straipsnio „Radviliškis – geležinkelio sukurtas miestas“ baigiamasis rašinys (pradžia – žurnalo 2011 m. nr. 1(14). Humanitarinių mokslų daktarė Regina Laukaitytė savo straipsnyje „Radviliškio cerkvė“ radviliškiečiams dovanoja galimybę pirmą kartą plačiau sužinoti stačiatikių istoriją. Šiais metais 75-erių metų sukaktį pažyminčios bibliotekos nueitas kelias atspindimas bibliotekininkės Daivos Paulauskienės apžvalgoje „Radviliškio bibliotekos sukaktis“.

Rubrika „Nepamiršti vardai“ pristato Vlado Lisaičio pasakojimą „Lietuvos patrioto kelias“ –apie radviliškietį buvusį geležinkelininką, šviesuolį Leoną Lisiną, Alvydo Tamošiūno  „Ikaras, gimęs geležinkelininkų krašte – apie karo lakūną Joną Masiulį ir Gregory Toker „Nuo Radviliškio – iki Izraelio“ – apie Radviliškyje gyvenusio gydytojo Haimo Tokerio šeimą.

Skyrelyje „Kraštiečiai ir jų darbai“ laukia platesnė pažintis su įžymiu skulptoriumi Stasiu Žirguliu bei jo kūryba (Gražinos Dunauskienės „...Kaip kūrėjas esu laimingas“) ir su lėlių teatro režisieriumi Rimu (Rimantu) Driežiu (jo paties parašyti prisiminimai „Apie save“). Nauja rubrika „Radviliškis ir radviliškiečiai“ pristato kraštiečius: dailininką Stasį Jusionį (jo prisiminimai „Aš visom šaknim radviliškietis“),  technikos mokslų daktarą Aleksandrą Rimkevičių (Elenos Romanos Cemnolonskienės interviu („Klestėk, mano gimtasis mieste!“) ir jaunosios kartos atstovę – Radviliškio Vaižganto gimnazijos gimnazistę Salomėją Plukaitę („Toks man yra Radviliškis...“).

Taip pat spausdinama dar niekur nepublikuota žinomos šeduvės Emilijos Brajinskienės surinkta etnografinė medžiaga „Žibartų kaimas“. Primenami kai kurie padavimai, pasakojimai, susiję su Radviliškio kraštu („Mūsų senovė“). „Gydytojo poezijoje – nueitas kelias“ – tai radviliškiečio gydytojo Antano Stančiko mintys apie save bei poeziją ir pluoštelis jo eilėraščių. Informuojama apie kraštiečių išleistas knygas („Nauji radviliškėnų leidiniai“), per pirmąjį šiemetį pusmetį kvietusius kultūros renginius („Radviliškio rajono kultūros kronika“). Skyrelyje „Senos nuotraukos pasakoja“ – Irenos ir Romo Kazlauskų, Alvydo Tamošiūno, Eugenijaus Dvarieckio, kitų išsaugotos nuotraukos , kuriose užfiksuoti senojo Radviliškio vaizdai. Pateikiami publikacijų teminių santraukų vertimai į rusų bei anglų kalbas. (RK16.pdf, 3,83 MB)