Radviliškio kraštas Nr. 17

Jame – radviliškėnų pasveikinimas kraštiečiams B. Panumienei, L. Sajienei, J. A. Navickui ir G. Varnai-Tiškevičiui jų jubiliejų progomis. Įžanginį numerio žodį savo gimtinei paskyrė L. Verbliugevičiūtė-Sendrauskienė („Santykis su tėviške nepavaldus laikmečiui“). Skaitytojų dėmesio laukia E. Prascevičiaus publikacija istorine tema „Kas ir kur buvo Lauda?“

Jau anksčiau žurnale pradėtą tokių rašinių ciklą pratęsia ir šįkart visuomeninio gyvenimo 1922 m. Šeduvoje kroniką pateikia Z. Vasiliauskas („...prašom leisti surengti...“2). Savotišką „Bermudų trikampį“ netoli Radviliškio atskleidžia A. Tamošiūno pasakojimas „Kai šalia Radviliškio net taikos metu krito bombos...“ Numeryje informuojama ir apie kraštiečio karo lakūno, tragiškai žuvusio J. Masiulio atminimo įamžinimą tėviškėje („Įamžinta lakūno svajonė“). Pateikiamos dvi išsamios publikacijos apie iškilius kraštiečius: E. Jarašiūno apybraižos apie P. Kūrį 1 dalis („Mokslininko, valstybininko, teisėjo keliai“ ir V. Valavičiūtės interviu su J. Ruževičiumi („Iš tėvų išmokau darbštumo ir atsakomybės...“). Spausdinami ir dar du pasakojimai apie įžymius kraštiečius – V. Pužaitienės  „Čia mano ir pomėgis, ir poilsis, ir darbas“, kuris pristato J. Varną, bei G. Dunauskienės parengtas rašinys apie G. Žilinskaitę. A. Šidlauskas parašė žurnalui lingvistinę studiją „Žodžiai manyje, o aš – žodžiuose“. G. Juknevičienė apžvelgia gimtojo Rokonių kaimo istoriją („Po Rokonių dangum“). Numeryje toliau šeduvių tarme spausdinama E. Brajinskienės užrašyta etnografinė medžiaga apie Žybartų kaimą („Žibartų kaimas“2). Pateikiama padavimų pagal radviliškiečių pasakojimus (E. Prascevičius „Radviliškiečių bylojimai  apie praeitį“). Kraštiečių kūrybos skyreliui atstovauja poetas V. Barauskas („Kur Valynės upelis...“). Taip pat informuojama apie naujus radviliškėnų leidinius, pateikiama rajono kultūros 2012 m. II pusmečio kronika, Radviliškio krašto 2013 m. kalendorius, numerio publikacijų santraukos rusų ir anglų kalbomis (vertė A. Asačiova ir R. Tarbūnienė). Skyrelyje „Senos nuotraukos pasakoja“ spausdinama Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka, kurioje – grupė Radviliškio esperantininkų, skaitytojai kviečiami pasidalyti turima platesne informacija apie šią mieste veikusią entuziastų draugiją.

Numeris iliustruotas, spalvotos įklijos bei žurnalo viršeliai papuošti kraštietės dailininkės G. Žilinskaitės darbų nuotraukomis. (RK17.pdf 4,55 MB)