Radviliškio kraštas Nr. 20

Radviliškio viešosios bibliotekos leidžiamam kultūros ir istorijos žurnalui „Radviliškio kraštas“ – 10 metų. Šiai sukakčiai skirtas pasirodęs jo naujasis numeris (2014, nr. 1 (20).

Jis, kaip jau įprasta, pradedamas radviliškėnų sveikinimu garbiems kraštiečiams jų asmeninių sukakčių progomis: aktorei, režisierei A. Ragauskaitei, poetui, žurnalistui V. Barauskui, operatoriui, režisieriui A. Digimui, dailininkui, režisieriui, V. Mazūrui, režisieriui, operatoriui V. Damaševičiui, dailininkui  S. Žirguliui.

Radviliškio rajono savivaldybės mero D. Brazio įžanginis žodis „Dešimties metų kelias“ – tai pasveikinimas su žurnalo jubiliejumi ir padėka visiems geranoriškiems jo autoriams, leidėjams, pagalbininkams.

A. Tamošiūnas straipsnyje „Radviliškio mūšio sukaktis: kas atrasta, prarasta, tebeieškoma?“ dalijasi mintimis ir žiniomis apie 1919-ųjų Radviliškio mūšį, nuo kurio pergalės, pasiektos prieš bermontininkus, šiemetį lapkritį bus 95 metai. Krašto istorinei temai priskirtinos dar dvi publikacijos: Z. Vasiliausko „Istoriko „mišrainė“, primenanti Radviliškio miesto pirmojo gatvių plano atsiradimą, prieškario laikotarpiu veikusį šiame mieste K. Stravinsko muziejų bei tuometinio Radviliškio inteligentų teismą, ir  L. Petrauskienės „Keisti ir nekeisti klausimai apie paminklą Radviliškyje“ – Grinkiškio paminklo žuvusiems laisvės gynėjams pastatymo aplinkybių tyrimas.

Spausdinamos kelios publikacijos apie atskirų laikotarpių iškilius kraštiečius: I. Stuogės „Vladislovas Komaras šiandieninės epochos šviesoje: gyvenimas, atiduotas Lietuvai“ – apie buvusį Baisogalos dvaro savininką V. Komarą,  G. Dunauskienės „Parodęs pasaulio vandenų grožį“ – apie šviesaus atminimo kraštietį kolekcininką, konchiologą F. Rimkevičių, D. Petrauskienės „Scenos paviliota“ – apie praeityje garsią dainininkę P. Navickaitę-Bičkienę, D. Kudžmaitės-Balsienės „Ne lapas, vėjo pūstas“ – apie savo tėvą, pedagogą, tremtinį, literatą J. Kudžmą.

Skaitytojų dėmesio taip pat laukia platesnė pažintis su rajone esančiu Radvilonių dvaru. Straipsnio  „Sunykęs ir vėl atgyjantis Radvilonių dvaras“ pirmoji dalis, parengta pagal Alksniupių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio medžiagą, primena jo praeitį, o antroji dalis –  G. Dunauskienės interviu su šiandienine dvaro savininke I. Rainče – supažindina su jo dabartimi. N. Plungaitė-Šidlauskienė savo prisiminimais „Pasivaikščiojimas po Radviliškį“ tarsi nutapo Maironio gatvės Radviliškyje gyvenimą savo vaikystės, jaunystės metais. K. Kacevičienė rašinyje „Kūrybai atiduodami metai“ pasakoja apie tautodailininką, medžio drožėją, kalėją, pasakorių, muzikantą, eiliuotoją E. Bielokopitovą iš Baisogalos. E. Brajinskienė ir O. Jansonienė skatina prisiminti ir įamžinti įvykius, susijusius su senąja Šeduvos Maniežo gatve („Netikėta praeities detalių sąsaja“). B. Blužaitė-Gustaitienė apžvelgia savo gimtojo Mikailiškių kaimo istoriją („Sugrįžtam gimtinę atrasti iš naujo“). L. Šimkienė straipsniu „Kinas atvažiavo!..“ sugrąžina į laikus, kai mūsų rajone ilgametis darbuotojas P. Kižas demonstruodavo kiną. Numeryje baigiamas spausdinti K. Labanausko straipsnis „Žvilgsnis į Radviliškio rajono parkus“ (pradžia – 2013, nr. 2 (19). „Mano kelias“ – tai literatės D. Tamošiūnaitės-Šalengienės (Izabelės Vasarės) mintys apie save, kūrybą ir keletas jos eilėraščių, „Būta, o gal ne...“ – M. Birutės Kudulytės-Navakauskienės užrašyti pasakojimai, padavimai, legendos.

Spausdinamas paskutinis atsisveikinimas su dviem įžymiais kraštiečiais: „In memoriam. Vladas Žukas“, E. R. Cemnolonskienės „In memoriam. Jonas Dauguvietis“. Pateikiama „Radviliškio rajono kultūros kronika 2014 m. I pusmetis“), Šeduvos kultūrinio gyvenimo senosios nuotraukos iš V. Vingelio kolekcijos ir redakcijos prierašas („Priminė išskirtinės tradicijos pradžią“), numerio publikacijų santraukų vertimai į rusų bei anglų kalbas, įvairios iliustracijos.

Žurnalo jubiliejaus proga leidėjai skaitytojams parengė ir kuklią staigmenėlę – vienkartinį priedą „Žurnalo „Radviliškio kraštas“ 2004–2014 m. publikacijų bibliografinė rodyklė“. Ji įgalina apžvelgti šio leidinio nueitą kelią – visas jame spausdintas publikacijas, tuo pačiu padeda, jeigu kam prireiks tarp jų susirasti norimą rašinį.
Jubiliejinį žurnalą galima įsigyti Viešojoje bibliotekoje, elektroninę žurnalo versiją parsisiųsti galima čia: (RK20.pdf 4,47 MB)

Viešosios bibliotekos inform.