Radviliškio kraštas Nr. 21

Numeryje asmeninių jubiliejų progomis pasveikinti iškilūs kraštiečiai: Stasė Stašauskienė, Aurelija Andrejauskaitė, Arūnas Komka, Albinas Čepaitis ir kiti. Įžanginį žodį  „Neleidžiate užmiršti praeities...“ parašė Rūta Žirgulytė.

 

Čia – ir pirmą kartą viešumą išvydę Romualdos Venckūnaitės parengti „Moniūnų dvaro istorijos fragmentai“ (pirmoji dalis), Zenono Vasiliausko„Būkite stulpai, ant kurių remtųsi tautos ateitis“ – archyvinė medžiaga apie Radviliškio gimnaziją.  Radviliškio praeities prisiminimais rašinyje „Mano vaikystės kelias“ dalijasi Valentina Šimkutė-GrinevičienėLauros Prascevičiūtės publikacija „Radviliškyje veikęs motorinis malūnas ir lentpjūvė“ pristato vieną iš krašto technikos paminklų. Spausdinamas Laimos Petrauskienės straipsnis „Sėkmingoji ir tragiškoji Antano Jučo gyvenimo istorija“,Elvyros Kovaitės interviu „Radviliškio miesto garbės pilietė iš užjūrio“ (pokalbis su Elona Marijošiūte-Vaišniene), Gražinos Dunauskienės„Knygnešystė Šeduvos krašte“.Eligijos Zoltnerienės„Moterų kūryba – sielos potėpiai“ pasakoja apie Radviliškyje veikiančią Menų studiją. Skaitytojų dėmesio laukia ir Vidos Pužaitienės parengti Stanislovo Jankevičiaus prisiminimai apie savo motiną  Pauliną Jankevičienę („Paskutinė Šaukoto daraktorė“),  Petro Juknevičiaus istorinė apžvalga „Pakalniškiai“Aleksandro Šidlausko„Kur jūs, radviliškėnai?“ primena kai kuriuos iškilius kraštiečius, likimo nublokštus už Atlanto. „...Šiadʼvos miestely saula tekėje...“ – tai Laimos Burkšaitienės mintys apie šeduvių indėlį išsaugant savojo krašto dainavimo tradicijas. Kristina Kacevičienė apžvelgia radviliškiečių dalyvavimą šalies ir rajono dainų šventėse („Radviliškiečiai dainų šventėse“). Alfas Pakėnas specialiai šiam žurnalui padovanojo straipsnį „Vaižgantiškos dvasios judesiai“ ir dar niekur kitur nespausdintų Elenos Miltakytės-Skučienės bei Uršulės Urniežiūtės-Starkuvienės prisiminimų apie Juozą Tumą-Vaižgantą. Karu su tuo spausdinama žiupsnelis medžiagos apievaižganto pėdsakus mūsų krašte. Skyrelyje „Radviliškėnų kūryba“  – pažintis su literate Nida Urbonavičiene ir jos kūryba („Eilėraštis – pats sudėtingiausias tekstas...“) bei su naujais radviliškėnų leidiniais.

Numeryje spausdinama ir „Radviliškio rajono kultūros kronika. 2014 m. II pusmetis“„Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2015 m.“, informacija apie krašto istorinės medžiagos konkurso, skirto Viešosios bibliotekos leidžiamo žurnalo „Radviliškio kraštas“ 10 m. sukakčiai“, rezultatus („Pasibaigė kraštotyrinis konkursas“), Elvyros Gaidelienės į anglų kalbą išversta šio žurnalo numerio publikacijų santrauka.
Numeris iliustruotas, iš dalies spalvotas. Jį galima įsigyti Viešojoje bibliotekoje, o elektroninę versiją skaityti čia (RK21.pdf 3,44 MB).

Viešosios bibliotekos inform.