Radviliškio kraštas Nr. 22

Išleistas naujas  (1 (22) šiemetis Viešosios bibliotekos kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ numeris.

Jo publikacijas pradeda radviliškėnų sveikinimas Rimantai Krilavičiūtei, Stasiui Bulzgiui ir kitiems kraštiečiams, šių metų pirmąjį pusmetį sulaukusiems amžiaus jubiliejų. Skaitytojų dėmesiui – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago žodis „Ačiū už nuostabią savastį“ – pagarbios mintys apie mūsų krašte praleistus metus, kultūrines vertybes.

Radviliškiečio kraštotyrininko Evaldo Tamulionio rašinys „Radviliškio bažnyčia ir parapija 1597–1885 m.“ primena to laikotarpio Radviliškio bažnyčios istoriją ir pateikia kai kurių naujų žinių.

Numeryje baigiamas spausdinti Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio muziejininkės Romualdos Venckūnaitės straipsnis „Moniūnų dvaro istorijos fragmentai“ (pradžia 2014 m. nr. 2 (21). Ši, antroji, jo dalis pasakoja apie Konstantiną Boleckį, vieną paskutiniųjų dvaro savininkų.

Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja, dr. Eglė Bendikaitė rašo apie Šeduvos žydų karius savanorius, karių veteranų veiklą taikos metais („Už garbę Lietuvos...“).

Karinių oro pajėgų vyriausiojo puskarininkio, seržanto majoro  Alvydo Tamošiūno „Nuo tankų iki... kareiviškos kulinarijos paveldo“ supažindina su Radviliškio kareivinių nueitu 80 metų keliu, čia buvusiais Lietuvos kariuomenės II inžinerijos batalionu ir Šarvuočiu rinktine, taip pat dabarties epizodais.

Mykolo Riomerio universiteto profesorė, dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė specialiai šiam žurnalui pateikė pasakojimą „Daugiabriaunio talento kraštietis“ – apie įžymų aktorių, dailininką, artistą Joną Alekną (spausdinama pirmoji dalis).

Rubrika „Mūsų interviu“ pristato jaunąją dailininkę grafikę Laurą Baltijutę, kilusią iš Radviliškio rajono, jos kūrybą. „Tu esi kankinys...“ – tai kraštietės, Vilniuje gyvenančios žurnalistės Vidos Kazlauskienės rašinys apie arkivyskupą, šviesią ir kilnią asmenybę Teofilių Matulionį, kurio pėdos įspaustos ir Šeduvoje.

Vilnietis istorikas Zenonas Vasiliauskas žurnalui pateikė unikalios medžiagos  „Tėvas ir trys sūnūs“ – apie Radviliškio istorijoje žinomą Zubkų šeimą, apie kurią, ypač jos atstovą Igną Zubkų, plačiau sužinoti vis pageidaudavo žurnalo skaitytojai.

Filologas, žurnalistas, redaktorius Vidmantas Valiušaitis supažindina su kitos žinomos šeimos – Valiušaičių, kilusios nuo Baisogalos – atžalos Adolfo gyvenimo drama, jo laikmečio niuansais.

Gyvulininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Ina Stuogė skaitytojams dovanoja pasakojimą „Skraidyklininkas iš Pociūnėlių“ – apie  skraidyklių entuziastą Zigmą Bakanauską ir jo įgyvendintą svajonę skraidyti.

Šeduvietis istorikas Gintautas Pabilionis savo istorine apžvalga „Žardeliai“ pristato šio seno, benykstančio  kaimo Radviliškio rajone istoriją, savitumą, žmonių gyvenimą. Publikaciją inicijavo, parengti padėjo šeduvė, etnokultūros puoselėtoja  Emilija Brajinskienė.

Rubrikoje „Radviliškėnų kūryba“ kraštietis, rašytojas, literatūrologas, dr. Jonas Linkevičius pristato kitą kraštietį – šviesaus atminimo Algirdą Martinaitį, jo poeziją. Tame pačiame skyrelyje  – ir pažintis su naujais radviliškėnų leidiniais.

„In memoriam“ – žurnalo redakcijos žodis, skirtas atsisveikinti su amžinybėn iškeliavusiu iškiliu kraštiečiu, poetu, žurnalistu, knygų autoriumi Vytautu Barausku.

Numeryje pateikiama 2015 m. I pusmečio rajono kultūros renginių kronika, publikacijų santraukų vertimas į anglų kalbą (vertė Elvyra Gaidelienė).

„Senos nuotraukos primena“ – Radviliškyje gyvenusios ir mokytojavusios Irenos Kazlauskienės Viešajai bibliotekai dovanotos miesto istorinės medžiagos žiupsnelis – originali Šaulių namų pamatų šventinimo 1933 m. nuotrauka, kiti dokumentai. 

Numeris gausiai iliustruotas. Jo viršelius puošia Jolitos Dzindzulytės ir Lauros Bagučanskytės nuotraukos – Diktariškių dvaro rūmų ir Burbiškio parke atkurtos altanos vaizdai.

(RK22.pdf 3,97 MB)

 

Gražina Dunauskienė,

Viešosios bibliotekos redaktorė