Radviliškio kraštas Nr. 23

Numeryje – radviliškėnų vardu sveikinimas Elonai Marijošiūtei-Vaišnienei ir Veronikai Vasiliauskienei bei visiems kraštiečiams, antrąjį pusmetį sulaukusiems savo iškilių jubiliejų. Įžanginio numerio žodžio „Svarbiausia – būti žmogumi“, skatinančio susimąstyti apie žmogaus būties prasmę, autorius – Vytautas Juozapaitis. Sigitas Senulis pirmą kartą žurnale supažindina su rajono archeologija („Akmens ir žalvario amžiai“). „Ropai mūsų krašte“ – tai pirmoji Gintauto Pabilionio straipsnio apie praeityje garsią fon Ropų giminę ir jų įtaką mūsų krašte dalis. Jonas Linkevičiaus apybraižoje „Išlaikęs didvyriškumo egzaminą“ pasakoja apie buvusį Šeduvos gimnazijos direktorių Adolfą Stonkų-Švilpą.

Skaitytojams pageidavus, numeryje spausdinama Linos Petronytės-Miliauskienės publikacija „Įkvėpimo kibirkštims ir kibirkštėlėms šviečiant...“ – šviesūs prisiminimai apie Radviliškyje mokytojavusį Algimantą Petronį. „Atmintis“ – redakcijos archyvo medžiaga paremtas rašinys apie prieš penkerius metus Anapilin išėjusią režisierę Audronę Bagatyrytę ir Edmundo Leonavičiaus mintys apie ją. Rubrikoje „Mūsų krašto paveldas“ Ina Stuogė pristato žemaitukus žirgus („Lietuvių žirgai, šuoliuojantys per tautos istoriją“), prie kurių išlikimo svariai prisideda ir Baisogala. Zenonas Vasiliauskas parašė apie Vladą Brazauską, buvusį Radviliškio burmistrą („Ilgametis Radviliškio burmistras“). Numeryje laukia ir antroji Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės rašinio „Daugiabriaunio talento kraštietis“ apie aktorių, režisierių Joną Alekną dalis. Marijos Jablonskienės ir Saulės Remeikienės pateikta medžiaga supažindina su Tyrulių istorija („Atsiradę kartu – durpynas ir gyvenvietė“). „Nuo Kalėdų iki Trijų karalių“ – Emilijos Brajinskienės savame krašte surinkti ir šeduvių tarme pateikti senieji kalėdinio laikotarpio papročiai, tradicijos. Aleksandras Šidlauskas pamąstymus apie gimtąją kalbą sudėjo į filologinius etiudus „Gimtosios kalbos kelionė“. „Metai bėga greičiau už gyvenimą“ – pažintis su kraštiečiu poetu Stasiu Bulzgiu ir jo kūryba. 
Taip pat spausdinama rajono 2015 m. II pusmečio rajono kultūros kronika, Rimos Giedrienės parengtas Radviliškio krašto 2016 m. iškilių sukakčių kalendorius, Elvyros Gaidelienės į anglų kalbą išversta numerio publikacijų santrauka, kita. Numeris gausiai iliustruotas, iš dalies – spalvotai. (RK23.pdf 3,69 MB)

 

Viešosios bibliotekos inform.