Radviliškio kraštas Nr.26

Viešoji biblioteka išleido kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ 2017 m. nr. 1 (26). Jis skiriamas Radviliškio 450-ajam jubiliejui.  Šia proga leidinys pirmą kartą visas spalvotas. Tai įgalino Radviliškio rajono savivaldybės parama jo leidybai.

RK-26

Numeryje – radviliškėnų sveikinimas („Sveikiname“) savo jubiliejų  per pirmąjį pusmetį sulaukusiems kraštiečiams J. Linkevičiui, J. Stankui, E. V. Beinortui, E. Malinauskui, A. Rimkevičiui, K. Kuzminskui, taip pat  visiems tėviškėnams, švenčiantiems Radviliškio miesto jubiliejinį gimtadienį.

Pastarosios šventės proga spausdinamas ir atskiras Radviliškio rajono savivaldybės mero A. Čepononio sveikinimas „Krašto žmonės, su Radviliškio jubiliejumi!“

Specialiai šiam numeriui parašė, sveikinimą radviliškiečiams atsiuntė ir apie įvairiuose kontinentuose, šalyse įsikūrusius mūsų tautiečius jungiančią Pasaulio lietuvių bendruomenę papasakojo jos pirmininkė Dalia Henkė, gyvenanti Vokietijoje, Hamburge („Jubiliejinės nuotaikos – kartu su pasaulio lietuviais!“).

„Garbės piliečiai – savajam miestui“ – Radviliškio miesto garbės piliečių E. Vaišnienės, S. Janušonienės, V. Juozapaičio, V. Tomkaus ir A. Jurgausko linkėjimai jubiliejų mininčiam Radviliškiui. Ta pačia proga savo prisiminimais apie gimtąjį miestą pasidalijo Kaune gyvenanti V. Šimkutė-Grinevičienė („Vaikystės prisiminimai (skirti Radviliškiui)“.

Skaitytojai numeryje ras ir gvildenamų istorinių temų. Radviliškio istoriją iki 1620 m. straipsnyje „Ankstyviausias Radviliškio laikotarpis“ apžvelgė K. Misius. E. Kovaitės „Radviliškio viešajai bibliotekai – 80“ primena šios mieste nuo 1937 m. veikiančios kultūros įstaigos nueitą kelią ir nūdieną. A. ir K. Indrėkų „Gyvoji istorija Minaičių kaime“ pasakoja apie to kaimo 1949 m. istorinius įvykius liudijančios sodybos šeimininkę J. Mikniūtę-Petrėtienę. Z. Vasiliausko  apybraiža „Radviliškio istorijoje pasilikęs mokytojas“, besiremianti archyvų medžiaga, iš praeities tarsi sugrąžina dažnam radviliškiečiui įsiminusią asmenybę – daug gimtajam miestui nusipelniusį J. Krikštaną. V. Šereikienė žurnalo skaitytojams paskyrė pasakojimą „Padovanojęs tūkstančius saulių“ apie kitą iškilų žmogų, gimusį Radviliškyje, o pasilikusį visos Lietuvos atmintyje – Tėvą Stanislovą (A. M. Dobrovolskį). „Amžiaus kraštotyrininkas“ – prisiminimai apie garsųjį krašto, fotografą, kraštotyrininką B. Buračą jo 120-ųjų metinių proga. Toje publikacijoje įdomių minčių apie savo giminaitį, asmeninę nuomonę dėl jo palikimo saugojimo pokalbį parengusiam A. Šidlauskui išsakė A. Buračas.

2017-iesiems, Piliakalnių metams, skirtas V. Simelio straipsnis „Seniausias krašto gyventojų palikimas“ – pažintis su Radviliškio rajone esančiais piliakalniais ir pastangomis juos išsaugoti ateičiai. G. Pabilionio tęstinis straipsnis „Kryždirbystė amžių kaitoje (1) pristato kitą mūsų krašto paveldą – mažąją sakralinę architektūrą, jos raidą, žymiausius pavyzdžius bei jų autorius. E. Brajinskienė (Šeduvos Baba) žurnalui  Tautinio kostiumo metais parašė apie mūsų kraštui buvusias būdingas senąsias aprangos tradicijas, tarp jų – tautinių drabužių („Mainos rūbai margo svieto...“).

I. Stuogė plačiau supažindino su kraštiečiu mokslininku selekcininku, aktyviu visuomenės veikėju, patriotu Antanu Svirskiu ir jo darbais („Profesorius nuo Arimaičių“). G. Dunauskienė pateikė interviu su vizualaus meno kūrėja Laura Guoke, pelniusia pasaulinį įvertinimą, gyvenančia Radviliškio rajone, pristatė jos kūrybos pavyzdžių („Menininkė, kurianti unikalius portretus“). G. Janušonytė papasakojo apie radviliškietį tautodailininką E. Arbušauską, plačiai žinomą kaip originalių Užgavėnių kaukių, kitų medžio drožinių autorių, šio amato mokytoją („Prakalbinęs medį“). Rubrika „Radviliškėnų kūryba“ šįkart pristatė Radviliškyje gyvenusį ir dirbusį, dabar vilnietį  Lietuvos rašytojų sąjungos, Fotomenininkų sąjungos narį R. Šileiką bei žiupsnį jo kūrybos.

Numeryje taip pat supažindinama su naujais radviliškėnų leidiniais, pirmojo pusmečio Radviliškio rajono kultūros kronika. Rubrika „Senos nuotraukos pasakoja“ pateikia Radviliškio miesto praeities vaizdų („Ar atpažįstate Radviliškį?“), kviesdama skaitytojus su visais žurnale pasidalyti tų nuotraukų atbudintais prisiminimais, turima krašto istorine medžiaga.

Publikacijų santrauką K. Šiošytė iš Oksfordo (Anglija) išvertė į anglų kalbą. Numeryje gausu nuotraukų, kitos iliustracijos. Viršelius savo piešiniais papuošė 450 metų jubiliejų švenčiančio, bet visada jauno Radviliškio jaunimo atstovių, Dailės mokyklos mokinių  J. A. Navickaitės ir G. Liulytės darbai.