Radviliškio kraštas Nr.27

Viešosios bibliotekos leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ NR. 2(27)

RK-27

Šiame žurnalo numeryje – radviliškėnų sveikinimas („Sveikiname“) savo jubiliejų per antrąjį  pusmetį minėjusiems kraštiečiams: B. Panumienei, L. Sajienei, J. A. Navickui ir R. Balžekui.

Užbaigiant 2017-uosius Radviliškio miesto jubiliejinius metus, žurnale spausdinamas Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos dekano T. Raudžio sveikinimas („Mes – dvasios suvienyta tauta“), kuriame ne tik aptariami įvykę miesto ir bažnyčios jubiliejai, bet ir skatinama gyventojų bendruomenė vienytis pasitinkant Naujuosius metus.

L. Abromavičienė žurnalui paruošė interviu su kraštiete, Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos viceprezidente, L. Janušonyte-Steinhoff („Radviliškyje užaugo jautriu žmogumi“), kuri dalijosi prisiminimais apie vaikystę ir jaunystę, praleistą gimtajame Radviliškyje, pasakojo žurnalistinio darbo subtilybes.

Minint Lietuvių kalbos kultūros metus, specialiai žurnalui „Radviliškio kraštas“ straipsnį „Mažos tautos didi kalba“ parengė kalbininkas doc. dr. J. Pabrėža, kuris visiems priminė, kad lietuvių kalba pasaulyje yra išskirtinė ir reikia ją puoselėti.

L. Petrauskienė žurnalo skaitytojams pasakojo apie žymiausio XX a. Lietuvos biologo P. B. Šivickio gyvenimą ir jo darbus („Trumpai tepagyvenęs Radviliškyje“). Tekste atskleidžiama daugelį metų slėpta ir sovietmečio legendomis apipinta istorija apie P. B. Šivickį ir jo pasaulinio garso mokslo darbus.

Literatas, kraštotyrininkas A. Šidlauskas su žurnalo skaitytojais pasidalino savo tėvo A. Šidlausko, kadaise gyvenusio Giedraičių kaime (Radviliškio r.), išsaugotais svarbiais užrašais („Tėvo užrašai“). Dienoraščio tipo užrašai buvo pradėti rašyti 1932 m.

2017-aisiais metais Šiaulėnų miestelis minėjo įkūrimo jubiliejų. Ta proga straipsnį „Šiaulėnams – 525“ žurnalui parengė N. Šimkuvienė. Kasmet Šiaulėnų įkūrimo metinės sutampa su Šv. Onos atlaidais, todėl tradiciškai mieste organizuojama didelė šventė.

Žurnale spausdinama G. Pabilionio tęstinio straipsnio antroji dalis „Kryždirbystė amžių kaitoje (2)“, kurioje autorius pristato anksčiau buvusius kryžius, koplytstulpius, koplytėles. Autorius nuomone, dėmesys kryždirbystei yra pelnytas, nes Lietuvos kryždirbystė įtraukta į Pasaulio nematerialaus ir tautosakinio paveldo šedevrų sąrašą.

Pateikiamas išskirtinis straipsnis apie Radviliškio rajono menininkų kūrybinių dirbtuvių-stovyklos veiklą. Šių metų dailininkų plenere dalyvavo net 14 aktyviai kuriančių menininkų. Šiame žurnalo numeryje spausdinamos jų išsakytos mintys apie plenerą.

Šiemet būtų sukakę 90 metų Šeduvos gimnazijos muziejaus įkūrėjui, kraštotyrininkui, mokytojui A. Bukauskui. Pasakojimais apie jį dalijasi dukra N. Bukauskaitė-Sušinskienė ir anūkė G. Sušinskaitė („Prisiminimai apie Antaną Bukauską“).

Kino režisierius A. Digimas pateikė istoriją apie Vėriškius, kad skaitytojai galėtų įsivaizduoti nenugludintą anuometinį kaimo vaizdą „Narbalis (istorija apie Vėriškius)“.

Prisimintas kunigas ir poetas, kilęs ir Radviliškio krašto, J. Šnapštys-Margalis (1877–1921). Šiais metais buvo minimos 140-osios jo gimimo metinės. Žurnale spausdiname svarbiausius šios iškilios asmenybės biografijos faktus („Iš kur kilęs Margalis?“) .

In memoriam – žurnalo atsisveikinimas su amžinybėn išėjusiais kraštiečiais: poetu, vertėju V. P. Blože, literatu V. Buragu, vyriausiosios kartos poete, pedagoge B. Liniauskiene ir viena ryškiausių Lietuvos teatro režisierių – A. Ragauskaite.

Radviliškio rajono literatė R. Čiganaitė-Japkevičienė pristatė savo kūrybinę veiklą ir laimėjimus („XIII poezijos konkurso „Baltojo balandžio sugrįžimas“ laureatė“). Žurnale spausdiname apie autorę ir jos kūrybą.

Žurnalo paskutiniuosiuose puslapiuose skaitytojai supažindinami su naujais radviliškėnų leidiniais, antrojo pusmečio Radviliškio rajono kultūros kronika, spausdinamas 2018 metų Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius ir publikacijų santrauka anglų kalba (išvertė R. Tarbūnienė). Rubrika „Senos nuotraukos pasakoja“ pateikia svarbią ir niekur dar nepublikuotą Radviliškio miesto praeities nuotrauką, kurioje užfiksuotas vyskupo P. Karevičiaus vizitas Radviliškyje.

Numeryje gausu nuotraukų, kitų iliustracijų. Viršelius papuošė rajono dailininkų plenero (Genės Stugienės „Geltonas namelis“ ir Ilonos Žvinakienės „Ramunių namelis“) darbai, kurie skirti Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui.

Viešosios bibliotekos informacija