Radviliškio kraštas Nr. 30

Viešosios bibliotekos leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ NR. 1(30)

RK-30

Šiame žurnalo numeryje – radviliškėnų sveikinimas („Sveikiname“) pirmąjį 2019 metų pusmetį savo asmeninį jubiliejų minėjusiems kraštiečiams: gydytojui A. Vitkui, scenografui, režisieriui, dailininkui V. Mazūrui, kino operatoriui ir režisieriui A. Digimui, poetui, literatūros tyrinėtojui, kraštotyrininkui A. Šidlauskui, klarneto virtuozui, pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovui A. Budriui, dailininkui, grafikui, iliustratoriui A. S. Každailiui, Lietuvos kino ir televizijos režisieriui V. Damaševičiui, dailininkui, skulptoriui S. Žirguliui, karininkui, Radviliškio 1-osios šaulių kuopos vadui P. Sluskui, žurnalistei, reporterei, laidų vedėjai L. Janušonytei-Steinhoff.

Nuo 2004 metų leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ šiandien mini 15 metų leidybos sukaktį. Ta proga spausdiname Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus prof. B. Maskuliūno išskirtinį sveikinimą Radviliškio krašto gyventojams („Kraštiečius buriantis leidinys“).

Siekiant pažymėti Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-metį, įamžinti šaulių indėlį Nepriklausomybės kovose ir pagerbti šaulių, kovojusių prieš sovietų okupaciją, žuvusių sovietų lageriuose, tremtyje, atminimą, 2019 metus LR Seimas yra paskelbęs Lietuvos šaulių sąjungos metais. Šia proga žurnalo skaitytojams apie „Radviliškio šaulių istoriją“ pasakoja Radviliškio 1-osios šaulių kuopos vadas P. Sluckus.

Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metų proga Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė L. Škėmienė paruošė straipsnį apie bermontininkų plėšikavimus („Bermontininkų plėšikavimo kaina“). Tęsiant temą apie bermontininkus, toliau spausdinamas pasakojimas apie karį savanorį Kostą Skridulį, kovojusį Radviliškyje mūšyje su bermontininkais. Istorikas J. A. Navickas dalijasi prisiminimais apie savo dėdę, mamos V. Skridulytės brolį („Kovojęs mūšyje su bermontininkais“).

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos skyriaus muziejininkė R.Venckūnaitė kartu su istoriku P. Juknevičiumi žurnalui parengė tęstinį straipsnį apie Mandeikių kaimo istoriją, kuris skiriamas Lietuvos vietovardžių metams („Tolimoji kaimo praeitis“ (1).

Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms atminti spausdiname lietuvių kalbos mokytojų G. Abromikienės ir L. Verbickienės straipsnis „Universalus Vaižgantas kaip Viešpaties diena“. Šiame straipsnyje pasakojama apie rašytojo kunigavimo metus Sidabrave.

2019-ieji metai – išskirtiniai metai Baisogalai, kuri šiais metais tituluojama Mažosios kultūros sostinės vardu. Straipsnį „Čia mūs pradžia ir net pasaulio galas“ apie Baisogalos miesto išskirtinumą, šiais metais vyksiančius renginius pasakoja V. Kaščionienė.

„Radviliškis – mano mamos gimtasis miestas“ – tai šviesios atminties radviliškietės aktorės, radijo diktorės R. Sakalauskaitės ir jos sūnaus A. Rubinovo gyvenimo istorija, kurią pasakoja kraštietė L. Sajienė.

Šeduvos šviesuolė, etnokultūros puoselėtoja E. Brajinskienė dalijasi atsiminimais apie garsų chorvedį, kadaise gyvenusį ir kūrusį Šeduvoje, A. Bielinį. Pateikiama išlikę šio garsaus visuomenininko dukros laiškai straipsnio autorei („Chorvedys ir vargonininkas, gyvenęs Šeduvoje“). Kitas žinomas ir didžiai nusipelnęs šeduvis buvo gydytojas B. I. Rožinskas, apie kurį straipsnyje „Gydytoją Irenijų Bronių Rožinską prisimenant“ kraštiečiams pasakoja A. V. Borsteika.

Radviliškio rajone užaugo daug iškilių žmonių, kurie šiandien garsina gimtąjį kraštą. Su žurnalo skaitytojais šilčiausiais vaikystės prisiminimais dalijasi Seimo narys, buvęs premjeras A. Butkevičius („Algirdo Butkevičiaus pėdsakais: nuo Paežerių per Radviliškio kraštą“).

„Nugalėti blogį gerumu“ – rašinys apie kuriančią kraštietę S. Dzenuškaitę-Svirskienę. Garbaus amžiaus rašytoja šiemet išleido dar vieną savo poezijos knygą „Baltu keliu“. Savo kūrybą žurnale pristato ir kraštietis, publicistas, kraštotyrininkas A. Šidlauskas. Šiame numeryje spausdinamos jo būsimos knygos „Aš – Buračėlis“ ištraukos („Iš gimtosios žemės“).

In memoriam – žurnalo atsisveikinimas su amžinybėn išėjusiais kraštiečiais: pedagoge, visuomenės veikėja, Trečiojo amžiaus universiteto iniciatore, rektore I. Žibaitiene, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru J. Beinortu.

Žurnalo paskutiniuosiuose puslapiuose skaitytojai supažindinami su naujais radviliškėnų leidiniais, pirmojo pusmečio Radviliškio rajono kultūros kronika, žurnalo „Radviliškio kraštas“ 15 metų leidybos jubiliejaus proga spausdinama pastarųjų 5 metų bibliografinė rodyklė, publikacijų santrauka anglų kalba (išvertė R. Tarbūnienė ). Rubrikoje „Senos nuotraukos primena“ spausdinamos Šiaulėnų Šv. Onos Bažnyčios senosios nuotraukas ir kun. J. Bagdono rašinys („Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčiai – 150“).

Numeryje gausu nuotraukų, kitų iliustracijų. Viršelius šį kartą papuošė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio memorialo ir malūno, menančio lemtingas Lietuvos kariuomenės ir bermontininkų armijos kovos akimirkas, Viešosios bibliotekos nuotraukos.

Viešosios bibliotekos informacija