Radviliškio kraštas Nr. 32

Viešosios bibliotekos leidžiamas kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“ NR. 1 (32)

RK-32

Radviliškio viešoji biblioteka karantino laikotarpiu parengė ir išleido istorijos ir kultūros žurnalo „Radviliškio kraštas“ naują numerį (2020 m. nr. 1 (32). Šį dalinai spalvotą 100 psl. leidinį 300 egz. tiražu atspausdino Vilniaus UAB „Standartų spaustuvė“. Leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė.

Naujajame numeryje skaitytojų laukia tradicinės ir naujos rubrikos, įvairios su žurnalo pobūdžiu susijusios temos. Spausdinamas radviliškėnų pasveikinimas „Sveikiname“, skirtas iškiliems kraštiečiams, kurie per pirmąjį šių metų pusmetį minėjo asmenines sukaktis. Rajono meras A. Čepononis savo įžanginiame žodyje „Lemtingas egzaminas“ dalijasi mintimis apie ypatingąjį krašto nūdienos laikotarpį, kurį lėmė pandemija dėl koronaviruso, apie žmonėms tekusius išbandymus, jų gebėjimą susitelkti, padėti vieni kitiems, išsaugoti atsakomybę ir viltį. S. Senulio straipsnis „Apie archeologinius tyrinėjimus ir archeologus Radviliškio krašte“ – pirmas iš žurnale numatomo ciklo publikacijų archeologine tema, aprėpiančia skirtingas mūsų rajono vietoves. Į praeitį nukelia ir G. Pabilionio straipsnis „Radviliškio krašte buvę dvarai: pradžia ir šiandiena“. Tai – savotiška istorinė apžvalga to laikotarpio, kuris davė pradžią šiems paveldu tapusiems objektams atsirasti. S. Raudonienės „Tracevskių giminė“ įgalina žvilgterėti į praeityje garsios giminės genealogiją, jos archyvinius dokumentus. Temą savaip pratęsia ir konkretina G. Dunauskienės parengtas rašinys „Matas Tracevskis ir Sidabravas“, atspindintis šios giminės atstovo nuopelnus Sidabravo kraštui. Tai pačiai rubrikai „Istorijos puslapius pasklaidžius“ priklauso ir M. Briedžio publikacija „Šeduvos gyventojai amžių kaitoje“. Joje, pasiremiant įvairiais šaltiniais, į šios rajono vietovės istoriją pažvelgiama mažai nagrinėtu aspektu – per tenykščių gyventojų kaitą atskirais laikotarpiais. „Atminties saulė – visiems“ – S. Kanovičiaus su M. Jakulyte-Vasil specialiai šiam žurnalui parašytas jautrus straipsnis, skirtas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams, primenantis Šeduvos žydų gyvenimą praeityje, likimus ir žmogiškąją priedermę tai išsaugoti atmintyje. D. Leščinskienės rašinys „Niekada nepamiršęs Dauburaičių“ iš praeities sugrąžina šviesų vardą – kraštietį profesorių S. Mastauskį, biologijos mokslų daktarą, zoologą entomologą, vadovėlių autorių, primena jo gyvenimą, veiklą, ryšį su gimtine. Tai pačiai žurnalo rubrikai „Nepamiršti vardai“ parašė ir A. Šidlauskas. Jo straipsnis „Pedagogas iš Notiniškių“ plačiai pasakoja apie buvusį krašto šviesuolį, žymų pedagogą, dramaturgą, poetą M. Šikšnį.  Irgi specialiai žurnalui parašyto straipsnio „Paprastos kaimo mergaitės – lyg bajoraitės...“ autorė D. Bernotaitė-Beliauskienė Tautodailės metais įdomiai veda šiame leidinyje dar nenagrinėtu Radviliškio apylinkių XIX–XX a. pradžios moterų drabužių profesionalaus aptarimo keliu. „Darbas man – gyvenimas ir dar poilsis“ – G. Dunauskienės parengtas interviu su populiariu aktoriumi, Radviliškyje gyvenusiu M. Capu, kuriame ryškėja jo įdomios asmenybės bruožai, profesinis kelias, požiūris į gyvenimą ir vertybes, sąsajos su Radviliškiu. I. Stuogės „Žvangulis“ – išskirtinis reiškinys“ – nušviečia 45 metų kūrybinį kelią, kurį, garsindama rajoną ir Lietuvą, nuėjo baisogaliečių kapela „Žvangulis“, vadovaujama maestro V. Malinausko,  kolektyvo pasiekimus, platų pripažinimą. L. Sendrauskienė parašė apie žinomus radviliškiečius kūrėjus J. ir D. Kurmanskius, jų veiklą tautodailėje ir ugdant jaunuosius menininkus („Kūryba – lyg besiskleidžiantis paparčio žiedas“). Ši publikacija, taip pat A. Norvaišienės „Mūsų gražiadarbiai“, supažindinanti su Tautodailės sąjungos Radviliškio skyriaus ir jo narių darbais, skiriamos Tautodailės metams, kuriais paskelbti 2020-ieji.  D. Bagušienė numeryje priminė Mažulių kaimo istoriją, jį garsinusius kūrėjus, amatininkus, savitas tradicijas („Mažuliai“).  E. Brajinskienė (Šeduvos Baba) savąja tarme pateikė daugybę pačios užrašytų patarlių, kitos tautosakos („Gyvenimo pragyvent` – ne lauko pareit`“). Skyrelyje „Radviliškėnų kūryba“ – rašytojo, kraštiečio  J. Linkevičiaus pasakojimas „Proginės poezijos grynuolis“ apie kitą kraštietį, kilusį iš Vabalių, V. Švagždį, pristatant ir jo kūrybos pavyzdžių. Rubrikoje taip pat supažindinama su naujais radviliškėnų leidiniais. Spausdinamas „In memoriam. Jonas Stankus 1927–2019“. Žodį apie šį amžinybėn iškeliavusį Vilniaus radviliškėnų bendrijos aktyvų narį, žinomą gydytoją, visuomenės veikėją žurnalui parašė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolegos.

Numeryje spausdinama Radviliškio rajono kultūros kronika (iki karantino, nes vėliau dėl jo nevyko jokie renginiai). Skyrelyje „Senos nuotraukos pasakoja“ iš A. Balčiūno kolekcijos pateikiama nuotraukų. užfiksavusių Radviliškio praeities detalių. Kitakalbiui skaitytojui skirta R. Tarbūnienės į anglų kalbą išversta numerio publikacijų santrauka. Numeris gausiai iliustruotas. Viršeliuose – L. Prascevičiūtės nuotraukos Tautodailės metų tema – Kleboniškių kaimo buities muziejaus ekspozicijų fragmentai.

Įdomaus ir malonaus skaitymo!

Radviliškio viešoji biblioteka