Radviliškio kraštas Nr.9

2008, nr. 2 (9)

Numeryje tęsiamas rašinių apie rajono bažnyčių fundatorius ciklas (E. Tamulionis). Pasakojama apie krašto kunigus tremtinius (B. Panumienė), kraštietį J. Žilinską (K. R. Žičkytė), apie prieš 35 metus Rusijoje įvykusią lėktuvo katastrofą. Spalvotuosiuose puslapiuose – pažintis su įžymiu kraštiečiu V. Lisaičiu (G. Dunauskienė).

Rašoma apie Radviliškio žydus (D. Elvaitė), Vertimų-Vakarų kaimą (R. Budrys), šeduvį V. Strylą (S. Senulis), radviliškėnus šviesuolius, literatus (A. Šidlauskas), Daugyvenės upę (E. Prascevičius). Pateikiama A. Stugio kūrybos, prisimenamas miręs kraštietis V. Šenauskas. Pateikiama kultūros kronika, 2009 m. krašto kalendorius, kita. (RK9.pdf, 3,80 MB)