PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

 

Kiekis

 

Kaina (Eur)

1.

Skaitytojo pažymėjimas  (plastikinis)

1.1

Suaugusiems skaitytojams

1 vnt.

1,20

1.2.

Skaitytojams vaikams ir mokiniams

1 vnt.

0,60

1.3.

Žaislotekos lankytojams

1 vnt.

0,60

2.

Skaitytojo pažymėjimas dublikatas

2.1.

Suaugusiems skaitytojams

1 vnt.

1,20

2.2.

Skaitytojams vaikams ir mokiniams

1 vnt.

0,60

2.3.

Žaislotekos lankytojams

1 vnt.

0,60

3.

Nespalvotas kopijavimas / spausdinimas

3.1.

A4 lapo formatas

1 kopija

0,10

3.2.

A3 lapo formatas

1 kopija

0,15

3.3.

Nuotraukų  kopijavimas

Jei vaizdas užima daugiau kaip pusę puslapio

0,15

4.                                        Spalvotas kopijavimas, spausdinimas

4.1

A4 lapo formatas

1 kopija

0,35

(Jei pilnai dengiama 0,50)

4.2.

A3 lapo formatas              

1 kopija

0,70

(Jei pilnai dengiama 0,90)

4.3.

Nuotraukų kopijavimas

1 kopija

0,60

5.

Skenavimas

5.1.

A4 lapo formatas

1 kopija

0,20

 

A3 lapo formatas

1 kopija

0,35

6.

Knygrišio paslaugos

6.1.

Įrišimas kompensatoriumi

1vnt.

2,00

7.

Laminavimas

   

 

A4 formatas

1 vnt.

0,50

 

A5 formatas

1 vnt.

0,30

8.

Delspinigiai

Už vieną dokumentą

už kiekvieną pavėluotą dieną

0,05

9.

Tarpbibliotekinio  abonemento paslauga

(TBA)

Paslauga nemokama

Vartotojas moka už pašto paslaugas

10.

Fakso paslauga

 

 

10.1

Lietuvoje

1 lapas

0,30

10.2

Į užsienį

1 lapas

1,20

11.

Maketavimas

 

 

11.1.

Skrajutė

1 vnt.

10,00

11.2.

Lankstinukas

1 vnt.

25,00

11.3.

Vizitinė kortelė

1 vnt.

7,00

12.

Konferencijų salės nuoma

12.1.

Be konferencijų įrangos

1 val.

10,00

12.2

Su konferencijų įranga

1 val.

15,00

13.

Edukacinė veikla

13.1.

Piešimas ant šviečiančių molbertų

1 val.

0,50 (vienam vaikui)

 Dokumento originalas