• Dokumentų išdavimas į namus
 • Galimybė rezervuoti bei užsisakyti spaudinius internetu (būtinas skaitytojo pažymėjimas, slaptažodis - pavardė)
 • Galimybė prasitęsti knygų skolinimosi laiką internetu
 • Priminimų bei raginimų siuntimas į skaitytojų el. pašto dėžutes
 • Konsultavimas kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis
 • Naudojimasis spaudiniais Periodikos skaitykloje
 • Atsakymas į užklausas žodžiu, telefonu, el. paštu (Klausk bibliotekininko)
 • Interneto paslaugos
 • Galimybė naudotis užsienio kalbų skaityklos ir fonotekos paslaugomis
 • Ekskursijos po biblioteką. Renginiai ir meno parodos
 • Galimybė naudotis EBSCO Publishing , LITLEX duomenų bazėmis, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, Suvestiniu katalogu LIBIS
 • Galimybė grąžinti knygas, kai biblioteka nedirba!