Į Pradžią Kviečiame pasidalyti istorine medžiaga

Kviečiame pasidalyti istorine medžiaga

-0001-11-30

Nesustabdomas laikas praeitin nuneša įvykius, vardus, netektis, laimėjimus... Tačiau ryškiausios istorijos eilutės išlieka žmonių atmintyje, įamžinamos jų paliekamais ženklais, išsaugomos ir perduodamos naujoms kartoms. Tam talkina ir naujausios technologijos: suskaitmenintos nuotraukos, kita istorinė medžiaga daro ją prieinamą daugybei tuo besidominčiųjų, įgalina apsaugoti nuo įvairiausių nepalankių aplinkybių, galinčių ištikti privačias namų kolekcijas. Ką jau bekalbėti apie tai, kad tokiu būdu svariai prisidedama garsinant savąjį kraštą, įrodant savo meilę jam, pasididžiavimą juo.

 

Pradėdama naujus kalendorinius metus, Radviliškio viešoji biblioteka skelbia naują kraštotyrinį sąjūdį. Juolab kad šie metai paženklinti iškiliais jubiliejais: Radviliškio miestui – 450, Viešajai bibliotekai – 80 metų. Puikiausia proga visiems susitelkus pagausinti turimą krašto istorinę medžiagą, ją sutvarkyti, parengti tinkamam saugojimui, sudaryti galimybę su ja susipažinti kiekvienam, tuo geranoriškai besidominčiajam. Tad visų, kurie yra išsaugoję vertingų istorinių  nuotraukų, dokumentų, kitos su Radviliškio miestu bei rajonu susijusios medžiagos, prašytume ja pasidalyti – atnešti ar atsiųsti į  Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyrių (Dariaus ir Girėno g. 9, LT-82137 Radviliškis, II aukštas). Peržiūrėsime, nuskenuosime ir drauge nuspręsime: jei pageidausite, Jums visa tai grąžinsime; jei norėsite, mielai su dėkingumu priimsime saugoti savo kraštotyros fonduose; jei sutiksite, eksponuosime bibliotekos facebook profilyje, kad visi matytų, kokią turtingą istoriją turi Radviliškio kraštas ir kiek čia gyvena kilniaširdžių žmonių, tai išsaugojusių, tai liudijančių visam pasauliui.

Taigi, mielieji, jau nuo šiandien laukiame Jūsų šiame svarbiame darbe krašto, jo gražių šiemečių sukakčių, jo istorijos, ateities ir pačių savęs labui!

Radviliškio viešosios bibliotekos informacija