Į Pradžią Bibliotekoje viešėjo rašytojo Kazio Bradūno dukra E. Bradūnaitė-Aglinskienė

Bibliotekoje viešėjo rašytojo Kazio Bradūno dukra E. Bradūnaitė-Aglinskienė

2017-10-31

Spalio 26-osios pavakarę į Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salę, kur vyko susitikimas su antropologe, etnologe rašytojo Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaite-Aglinskiene, rinkosi poetinio žodžio mylėtojai. Su bibliotekos lankytojais K. Bradūno dukra dalijosi savo vaikystės prisiminimais, pasakojo apie tėvą, ugdžiusį meilę tėvynei, kalbai, apie šeimos gyvenimą užsienyje.

K. Bradūnas – vienas žymiausių XX amžiaus antros pusės lietuvių poetų, kuris buvo išblokštas iš Lietuvos į emigraciją. Poetas ištikimybę tėvynei saugojo visą gyvenimą ir kartojo, kad kai tik Lietuva bus laisva, sugrįš gyventi į tėvynę. Šį pažadą rašytojas ištesėjo 1995-aisiais, eidamas 75-uosius savo gyvenimo metus.

Šiemet Lietuvoje minime poeto, publicisto K. Bradūno metus. Ta proga ir Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė išsamią parodą, skirtą rašytojo K. Bradūno atminimui bei jo kūrybai, o kartu su knygos mylėtojų klubu „Beržė“ suorganizavo ir K. Bradūno eilių skaitymą. Susitikimo su rašytojo dukra E. Bradūnaite-Aglinskiene metu bibliotekoje taip pat skambėjo K. Bradūno eilės, buvo pasakojama apie autoriaus gyvenimą Baltimorėje (Čikaga) ir grįžimą atgal. Bibliotekos lankytojus itin sužavėjo trumpas filmas apie rašytoją, besiruošiantį grįžti į Lietuvą. Kaip sako E. Bradūnaitė-Aglinskienė, atrodo, kad ekrane kalbantis jos tėvelis buvo kartu salėje su radviliškiečiais, nors apsilankyti Radviliškyje taip ir neturėjo progos.

E. Bradūnaitė-Aglinskienė didžiuodamasi tėvelio darbais ir įskiepyta meile tėvynei neatmeta minties, kad kada nors ir ji pati grįš gyventi į Lietuvą. Nors gimė Vokietijoje, augo JAV, šiandien E. Bradūnaitė-Aglinskienė puikiai kalba lietuviškai. Pašnekovė atvirauja, jog tai tėvelio nuopelnas.

Pastarasis susitikimas bibliotekoje buvo labai šiltas, jaukus, o pasakojimai apie K. Bradūną – įtraukiantys. Nė nepajutome, kaip pralėkė beveik dvi valandos maloniai šnekučiuojantis apie Lietuvos išeivijos poetą ir sunkų visai Lietuvai pokario laikotarpį. Šiuo maloniu E. Bradūnaitės-Aglinskienės apsilankymu bibliotekoje ypač džiaugėsi Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kuri sakė, kad klausytis pasakojimų apie K. Bradūną buvo labai gera. Direktorė dėkojo E. Bradūnaitei-Aglinskienei už skirtą laiką ir dėmesį ne tik Radviliškio miesto mokyklų mokytojams bei mokiniams, bet ir Radviliškio bibliotekos lankytojams ir atminimui įteikė jai bibliotekos leidžiamą žurnalą „Radviliškio kraštas“ bei atvirukų komplektą „Radviliškio kraštas – dailėje ir eilėse‘.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

  1. Viešojoje bibliotekoje lankėsi rašytojo Kazio Bradūno dukra E. Bradūnaitė-Aglinskienė.
  2. E. Bradūnaitei-Aglinskienei už apsilankymą bibliotekoje dėkojo Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kuri pašnekovei įteikė atminimo dovanėles.
  3. Bibliotekos lankytojai gerbiamojo rašytojo K. Bradūno įpėdinei uždavinėjo klausimus, kalbėjosi apie autoriaus išleistas knygas, citavo jo poetinių žodžių prisotintas eiles.