Į Pradžią Apie gerumą ir tremtį

Apie gerumą ir tremtį

2019-02-19

...Tolyn pašėlęs Laikas lekia...

Palaimink gerumą, Laike,

Žmonių, kuriuos kasdien matau.

Tešviečia saulė Jiems skaisčiau,

Suteiki visa, ko Jiems reikia.

Ir, Laike, dar tavęs meldžiu –

Atlygink Jiems geru žodžiu...

( J. Karosaitė)

JOLA1 jola2

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Knygos bičiulių grupės „Beržė“ nariai vasario 12 d. organizavo susitikimą su Gerumo angelo nominante gydytoja Irena Palioniene. Apie visa tai informacinį pranešimą paruošė TAU Knygos bičiulių grupės „Beržė“ pirmininkė J. Kaučikienė.

Šiuo laikmečiu dažnokai padejuojame, kad esame susvetimėję, užsisklendę savyje, lyg ne vienos žemės, ne vienos saulės vaikai būtume. Gal pritrūko gerumo, nuoširdumo? Tačiau atidžiau pasižvalgę, pamatome daug gėrio apraiškų.

Kaip gera, kad Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2015 m. išleido knygą „Gerumo šviesa“. Leidinį rengė, kūrė redaktorė Gražina Dunauskienė. Leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė. Knygoje panaudota Savivaldybės ir Viešosios bibliotekos archyvų medžiaga, nuotraukos. Šis leidinys apie gerumą, savyje užaugintą ir kitiems išdalijamą, nušviesinantį kasdienybę, sušildantį širdį ir suteikiantį sparnus vilčiai, dovanojantį gyvenimo džiaugsmą ir amžiną gėrio ilgesį.

Radviliškio rajono Metų Gerumo angelo vardas 2003–2014 metais suteiktas 87 asmenims. Tarp apdovanotųjų – 9 Lietuvos Respublikos įžymūs žmonės, 4 užsieniečiai, kraštiečiai. Pelniusiems šį vardą už kilnius darbus ir poelgius įteikiama statulėlė „Gerumo angelas“ (autorius Darius Grigaitis).

TAU Knygos bičiulių grupės „Beržė“ nariai vieną susitikimą skyrė pokalbiui apie gerumą, Gerumo angelo nominantus, kurių esama ir „Beržėje“: A. Januševičienė, Z. Zakienė, G. Dunauskienė bei renginio viešnia gydytoja I. Palionienė. Ši kraštietė savo humaniška veikla pelnė aplink ją besiburiančių žmonių pagarbą, dėkingumą. Tik gimusi kartu su tėvais buvo ištremta į Sibirą, kur praleido septynerius metus. Grįžusi į Lietuvą, baigė vidurinę mokyklą, studijas Kauno medicinos institute. Nuo 1976-ųjų – Radviliškio ligoninės gydytoja. Kiek per tą laiką pagelbėta, patarta žmonėms!

Tremties išgyvenimai jai giliai įsirėžę atmintin. Sugrįžti praeitin, į savo rūsčios vaikystės vietas Irena turėjo galimybę po daugelio metų, kai Radviliškio rajono delegacija važiavo aplankyti artimųjų tremties vietų ir kapų. Daugelis ištremtųjų jau iškeliavo anapilin.

Tokie renginiai, kai su jauduliu ir ašaromis akyse žmogus dalijasi savo praeities išgyvenimais, sušildo, pasilieka giliai atmintyje ir širdyje.

Knyga „Gerumo šviesa“ – tai gražus priminimas apie mūsų šviesuolius, kurie yra šalia, apie nesumeluoto gerumo galią. Paskaitykite, nenusivilsite!

TAU Knygos bičiulių grupės „Beržė“ pirmininkė

J. Kaučikienė,

Viešosios bibliotekos nuotraukos