Į Pradžią Veikla

Apie biblioteką

2004 metais Radviliškio rajono savivaldybės Taryba įsteigė kraštiečio rašytojo Jono Marcinkevičiaus premiją ir patvirtino nuostatus. Apdovanojimas skiriamas  už geriausią per metus išleistą prozos kūrinį.  Teisę siūlyti kandidatus turi  šalies visuomeninės organizacijos, kūrybinės sąjungos bei susivienijimai , literatų klubai, knygų skaitytojai ir patys  autoriai. Pirmuoju šios premijos laureatu tapo rašytojas Rimantas Vanagas už knygą „Žmonės mylėjo žmones“.

2008 metų gruodžio 18 dieną priimtas Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T – 568 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendrojo lavinimo mokyklų perkėlimo į mokyklų struktūrą“. Nuo 2010-ųjų rajono mokyklų bibliotekos fondus pradėjo tvarkyti savarankiškai.

2009 metais, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, į Viešąją biblioteką buvo atvežta nauja kompiuterinė įranga, įsteigta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Daugumoje filialų atidaryta viešoji interneto prieiga, gyventojai nemokamai mokomi kompiuterinio raštingumo.

Skaitytojų patogumui Radviliškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikia savitarnos knygų išdavimo / grąžinimo įrenginys. Prie bibliotekos įrengta Knygų grąžinimo dėžė, skirta grąžinti knygas tuo metu, kai biblioteka nedirba.

Bibliotekoje įdiegta vartotojų automatinio informavimo sistema, kuri skaitytojui primena, kada paimtus leidinius reikia grąžinti arba automatiškai pratęsti išdavimo terminą.

Ne vienerius metus Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose rengiami įvairaus pobūdžio projektai, skirti kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, organizuoti renginių ciklus, skatinti skaitymą, plėsti leidybinę funkciją.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka – kultūros, švietimo, informacijos įstaiga. Bibliotekos misija : rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti spaudinius bei kitus dokumentus (rankraščius, garsinius, regimuosius, vaizdinius, elektroninius ir kt.), sudaryti vartotojams galimybes naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis, suteikti sąlygas mokytis, dirbti, ilsėtis, turiningai praleisti laisvalaikį.

2012 metais centralizuotą bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, 1 miesto ir 24 kaimo filialai.

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose skaito beveik 11  tūkstančių skaitytojų, per metus apsilanko daugiau kaip 217 tūkstančių lankytojų, fonduose sukaupta apie 336 tūkstančiai dokumentų.