Į Pradžią B Bartkus Viktoras

Bartkus Viktoras

2012-07-09

Pedagogas, kraštotyrininkas

Gimė 1929 metais vasario 20 dieną Šašelių kaime, Radviliškio rajone.

Trejus metus lankė Šašių pradžios mokyklą. Ją baigęs, su vienerių metų pertrauka 1939–1948 m. mokėsi Grinkiškyje. Su pirmosios laidos abiturientais 1948 m. liepos pradžioje gavo brandos atestatą, neturėjo teisės studijuoti, nes tėvai nestojo į kolektyvinį ūkį. Tik po metų galėjo praverti Šiaulių mokytojų instituto duris. 1950–1953 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Gavo paskyrimą į Plungę, buvo paskirtas švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi.

Nuo 1957 m. rugsėjo mėn. buvo Šiaulių rajono Meškuičių vidurinės mokyklos direktorius, vėliau –   mokytojas. 1961 m. atvyko į Šiaulius. Porą metų dirbo antrojoje aštuonmetėje mokykloje mokymo dalies vedėju ir mokytoju. 1965 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirtas miesto liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. Čia prabėgo du dešimtmečiai. Išėjo iš šio darbo 1985–1986 mokslo metų viduryje.

Iki senatvės pensijos darbavosi sutrikusios atramos judamojo aparato vaikų mokykloje-internate. Nuo 1989 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. liepos 1 d. septintojoje vidurinėje mokykloje dirbo nepilnu krūviu, dėstė gimtąją kalbą ir literatūrą.

Išleido knygas „Mokytojo odisėja“ (1997), „Tėvo ir sūnaus pamokos“ (1999), „Ištikimi pareigai ir pašaukimui“ (2000), „Senas kaimas prie Saruskalnio“ (2001), „Prie Šušvės vidupio“ (2002), „Nuo parapinės mokyklos iki gimnazijos“ (2004), „Ištikimi Žemei ir Žmogui“ (2007), „Kartos nuo žagrės keliu“ (2008).

Šaltiniai:

1. BARTKUS, Viktoras. O dešimtmečiai bėgo. Grinkiškio kraštas. Sudarytojas Aleksandras Šidlauskas. Radviliškis: Viešoji biblioteka, 2011, p. 743-745. ISBN 978-609-8034-09-7.