Į Pradžią D Dauguvietis Jonas

Dauguvietis Jonas

2013-01-09

Choro dirigentas, poetas

Gimė 1928 metais rugpjūčio 16 dieną Bargailių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2014 metais birželio 20 dieną Kaune.

Jonas Dauguvietis pradžios mokyklą lankė Bargailių kaime. Baigęs ją įstojo į Grinkiškio mokyklos penktąjį skyrių. 1941 metais baigė šešis skyrius. Užėjus vokiečiams, 1941-1942 metais niekur nesimokė. 1942-aisiais pradėjo lankyti tos pačios Grinkiškio mokyklos septintąjį skyrių, kuris buvo įsteigtas mokyklos vedėjo Jono Poderio dėka. 1943 metais mokykla buvo perorganizuota į progimnaziją.

1954-1958 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje (dėstė V. Balsys). 1973-1978 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Leningrado kultūros institute (dėst. M. Paulavičius ir V. Dainikovas). 

Nuo 1958 m. Kauno rajono babtų kultūros namų meno vadovas. Suorganizavo mišrųjį chorą ir daug metų jam vadovavo. 1965 m., 1970 m. ir 1975 m. respublikinių dainų švenčių konkursuose laimėjo prizinių vietų, nemažai koncertavo. Nuo 1965 m. Kauno rajoninių kultūros namų meno vadovas. 1975-1977 m. Kauno šilko kombinato dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. Ansamblis 1977 m. respublikinio konkurso laureatas. 1978-1987 m. Kauno miesto kultūros skyriaus metodininkas, iki 1990 m. Kauno „Inkaro“gamyklos kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. Kolektyvą paruošė 1980 m. ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms bei 1990 m. Lietuvos tautinei dainų šventei, daug koncertavo Kaune ir kitur. Pastarajai dainų šventei dar parengė ir Neveronių šiltnamių kombinato mišrųjį chorą. Vėliau iš buvusio „Inkaro“ ansamblio ir akcinės bendrovės „Silva“ dainininkų suorganizavo mišrųjį chorą, kurį paruošė 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Kaune ir Vilniuje. Kartu su J. Kupstu Jonučių (Kauno r.) vidurinėje mokykloje suorganizavo vaikų pučiamųjų instrumentų orkestrą.

Jonas Dauguvietis buvo Kauno rajono ir Kauno miesto dainų švenčių dirigentas ir vyr. dirigentas, J. Naujalio chorų konkursų Raudondvaryje organizatorius. 1988 m. jis apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

Jonas Dauguvietis išleido beletrizuotų atsiminimų knygą „Gyvenimas duobėje“ (1997). Pakartota laida - 2008 m. Jo plunksnai priklauso ir eilėraščių rinkiniai „Trykšta skaidrūs šaltinėliai“ (2000), „Man dar vieno pavasario trūksta“ (2008).

Šaltiniai:

1.  ZUBRICKAS , Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999, p. 144. ISBN 9986-529-21-2.
2.  FEDARAVIČIUS, Kostas. Beletrizuotų prisiminimų ir poezijos knygų autorius. Radviliškio kraštas, 2010, nr. 2, p. 62-63. ISSN 1822-0517.