Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Puodžiukynas Jonas

Agronomas

Gimė 1927 metais balandžio 12 dieną Garankščiuose, Kazlų Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje.

Mirė 2003 metais spalio 25 dieną Vilniuje.

1951 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1951–1993 m. Žemdirbystės instituto Radviliškio bandymų stoties mokslo darbuotojas; 1963–1975 m. direktorius, 1975–1992 m. Pelkių žolininkystės sektoriaus vedėjas. 1964 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją apie durpynų pievines varpines žoles. Mokslinių tyrimų sritis – nusausintų žemapelkių pievininkystė, sėtinių pievų įrengimas ir naudojimas. Parašė knygą Durpynų sukultūrinimas (su V. Bilevičiumi, 1969), brošiūras Sėtinių pievų įrengimas durpynuose ir jų priežiūra (1961), Sėtinės pievos nukastose žemapelkėse (su J. Chlevicku, 1980). Parengė 22 mokslines ataskaitas ir praktines rekomendacijas. Paskelbė 21 mokslinį ir 92 mokslo populiarinimo straipsnius.

Šaltiniai:

1. ŽEMAITIS, Vytautas. Puodžiukynas Jonas. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 78. ISBN 978-5-420-01616-9.