Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai P Pusnikas Kazimieras

Inžinierius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1893 metais lapkričio 17 dieną Lopų kaime, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1966 metais spalio 25 dieną, JAV.

Baigė Baisogalos pradžios mokyklą. 1913 m. atvyko į JAV. Brooklyne lankė vakarinius kursus, baigė technikos mokyklą ir 1930 m. Helley institute gavo mechanikos inžinieriaus diplomą. Padarė mašinų patobulinimų ir juos užpatentavo. 1917–1918 m. dainavo lietuvių chore, S. Šimkaus vadovaujamoje vaidintojų grupėje. Veikė inžinerinėse profesinėse organizacijose: 1919 m. Lietuvių mechanikų sąjungos sekretorius, 1920–1921 m. – pirmininkas, ALIAS narys. Bendradarbiavo Vienybėje, Dirvoje.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 24. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 265.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 141. ISBN 5-420-01513-7.