Dailėtyrininkas, pedagogas

Gimė 1932 metais vasario 17 dieną Augmėnų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2004 metais sausio 4 dieną Vilniuje.

1952 m. baigė Baisogalos vidurinę mokyklą, 1959 m. – Maskvos universitetą. 1959–1994 m. Dailės instituto (dabar Dailės akademija) dėstytojas. Tyrinėjo 20 a. Lietuvos dailę. Parašė monografijas Vytautas Jurkūnas (1966 rus. k., 1969 liet. k.), Napoleonas Petrulis (su J. Skolevičiene, 1975), įvadinių straipsnių (albumui Rusų tapyba Lietuvos TSR muziejuose 1972, L. Gutausko reprodukcijų aplankui, 1975). Sudarė albumų (Lietuvos TSR dailė, su J. Umbrasu, 1972, Lietuvos TSR vaizduojamoji dailė 1978, rus. k.), straipsnių rinkinių (Dailėtyra 1981, 1987).

 Šaltiniai:

1. ŽILINSKIENĖ, Nijolė. Jasiulis Leonas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 582. ISBN 5-420-01574-9.
2. LINKEVIČIUS, Jonas. Augmėniečių biografijų sąvadas. Baisogala: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 827-829. ISBN 978-9955-589-12-9.