Kunigas

Gimė 1902 metais rugsėjo 5 dieną Grinkiškyje, Radviliškio rajone.

Mirė 1969 metais spalio 11 dieną Deminge, JAV.

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1927 m., dirbo vikaru Švč. Trejybės parapijoje Kaune, Lapėse, klebonu Rumšiškėse.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Kunigavo lietuvių stovyklose. 1949 m. persikėlė į JAV. Dirbo kaip misionierius, indėnų ir meksikiečių parapijose: 1950–1966 m. Šv. Patriko parapijoje Canutillo ir misijoje La Union, vėliau – Šv. Onos – Deminge (čia meniškai atnaujino bažnyčią).

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 407. ISBN 5-420-01416-5.