Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai J Jurgauskaitė Marcelė (Marcijona)

Knygnešė

Gimė 1876 metais gegužės 27 dieną Kudinų kaime, Šiaulėnų apylinkėje, Radviliškio rajone.

Mirė 1961 metais rugsėjo 30 dieną Kalnų kaime, Radviliškio rajone.

Lietuviškai skaityti pamokė sesuo Ona, toliau mokėsi pas kunigą Feliksą Sereiką. Pramokusi gerai skaityti ir rašyti, sesers padedama, pradėjo mokyti vaikus. Mokė 1889–1905 m. gimtajame Kudinų kaime, savo namuose, po 10–12 mokinių (10–12 metų). Daugiau būdavo mergaičių. Mokė lietuviškai skaityti, rašyti ir skaičiuoti iš elementoriaus ir uždavinyno. Vienas mokymo sezonas trukdavo 5–6 mėnesius. Mokslas tęsdavosi 4–5 metus. Atlyginimo už mokymą neimdavo. Daugiausia mokė mažažemių, grytelninkų vaikus. Mokykla nebuvo susekta. Kilus pavojui, mokinius slėpdavo kamaroje arba kamine, kur rūkydavo mėsą.

Į knygnešystę ją įtraukė Šiaulėnų kunigas F. Sereika. Platino lietuvišką spaudą Šiaulėnų, Radviliškio, Šeduvos ir Rozalimo valsčiuose. Spaudos atnešdavo J. Bielinis, J. Pilypas, kurie Jurgauskų ūkyje slėpdavo gabenamas knygas. Imdavo knygų ir iš J. Karabino, D. Mikliaus. Ne kartą buvo nuvykusi knygų pati. Spaudos gaudavo O. Mauderodės, E. Jagomasto ir Šenkės knygynuose, spaustuvėse. Rytprūsių sieną jai pereiti padėdavo vedlys, pažįstamas žmogus. Šis pažinojo kelis pasienio sargybinius, kurie praleisdavo knygnešius. Spaudą sudėdavo į ratų ar rogių dvigubą dugną. Draudžiamus leidinius slėpdavo pas F. Sereiką, išvežiodavo po Šiaulėnus, Grinkiškį, Baisogalą, Radviliškį. Bendradarbiavo su kelmiškiu knygnešiu J. Karabinu.

Po spaudos draudimo panaikinimo pagrindinis užsiėmimas buvo audimas, dalyvaudavo parodose, pelnė apdovanojimų, mokė audimo meno kaimo mergaites. Senatvėje augino brolio vaikus, gyveno skurde. Nuo 1935 11 01 paskirta 20 Lt knygnešio pensija. M. Jurgauskaitė rašė eilėraščius, pasakas, dainas. Žinojo, buvo užrašiusi, išsaugojusi daug pasakojimų, legendų, padavimų, dainų, kurių pažerdavo ir senatvėje ją sodyboje gausiai lankydavusiems šiaulėniškiams moksleiviams, kitiems, besidomintiems kraštotyra.

Šaltiniai:

1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 195. ISBN 9986-23-117-5.
2. Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai: bibliografinis žinynas. [Parengė Gražina Dunauskienė]. Radviliškis: Litera, 2009, p. 45-47. ISBN 978-609-8034-00-4.