Pedagogė

Gimė 1909 metais sausio 6 dieną Slibinų kaime, Kybartų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.

Mirė 2006 metais spalio 1 dieną Vilniuje.

Iš gausios ūkininkų šeimos, jaukios sodybos takelis vedė į lietuvišką pradžios mokyklėlę, besikuriančią Pirmojo pasaulinio karo, kaizerinės okupacijos sąlygomis. Toliau – mokymasis artimiausio miestelio – Kudirkos Naumiesčio progimnazijoje. 1923–1926 m. mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje. Vėliau – darbas mokyklose, pradėtas tada, kai pačiai mokytojai dar nebuvo aštuoniolikos. Gyvendama Nepriklausomos Lietuvos idealais, jauna mokytoja juos diegia savo mokiniams, dalyvaudama visuomeniniame gyvenime (skautė, Marijampolės šaulių rinktinės vadė, apdovanota Šaulių žvaigžde), meno saviveikloje. Su mokiniais rengia vaidinimus, inscenizacijas, pati atlieka įsimintinus vaidmenis Marijampolės saviveiklinio teatro scenoje.

Antrojo pasaulinio karo audros nubloškia mokytoją į Šiaulius, vėliau į Radviliškį. Šio miesto gimnazijoje (1944–1949 m.) palieka ryškius pėdsakus – buvusios mokinės, „Radviliškio mergaitės“ lanko savo auklėtoją iki gilios senatvės, puoselėja jos atminimą.

Dirbdama Radviliškyje, Bronė Katinienė Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje studijuoja lituanistiką. Persikėlusi į Vilnių, tęsia studijas stacionare. Vilniaus laikotarpis ilgas ir vaisingas. 1950–1966 m. mokytoja dirba Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, kartu dėsto Pedagoginio instituto studentams literatūros mokymo metodiką, vadovauja praktikai, skaito paskaitas mokytojams, skelbia straipsnius spaudoje, rengia mokomuosius filmus. Žymiausi – Keturios novelės apie Salomėją Nėrį, Antanas Vienuolis, Ieva Simonaitytė.

Itin reikšmingas profesinio kelio etapas – Vilniaus universitetas. Šiai aukštajai mokyklai atiduota šešiolika metų (1965–1981 m.). Čia dėstyta literatūros mokymo metodika, vadovauta kursiniams, diplominiams darbams. 2002 m. Bronė Katinienė išleido beletristinę memuarų knygą Atodairų vasara apie Antaną Vienuolį paskutiniu jo gyvenimo tarpsniu, parengė spaudai paskutinį veikalą – biografinę apybraižą Ilga kelionė.

Šaltiniai:

1. NORKEVIČIENĖ, Regina. Bronė Katinienė – pedagogė, mokslininkė, beletristė. Mokslas ir gyvenimas, 2009, nr. 1, p. 32-33. ISSN 0134-3084.
2. CEMNOLONSKIENĖ-ADOMAITYTĖ, Elena. Mokytoją Bronę Katinienę išlydėjus. Radviliškio kraštas, 2006, nr. 3, p. 45-46. ISSN 1822-0517.