Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai K Kryževičius Vincas

 Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1931 metais sausio 10 dieną Piepaliuose, Radviliškio rajone.

Mirė 1997 metais gruodžio 7 dieną Vilniuje.

1949 m. baigęs Baisogalos vidurinę mokyklą, pradėjo mokytojauti Laumėnų pradinėje mokykloje Pakruojo rajone. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdinio skyriaus istorijos fakultetą. Vėliau studijas tęsė šios aukštosios mokyklos stacionare, jį baigdamas 1953 m. Po to 1953–1956 m. – Telšių pedagoginės mokyklos dėstytojas, 1956–1959 m. – Telšių Žemaitės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1959–1966 m. – Telšių rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjas, 1966–1980 m. – Švietimo ministerijos mokyklų valdybos inspektorius, 1980–1984 m. – Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto Pedagogikos ir psichologijos sektoriaus vyriausiasis mokslinis bendradarbis, 1984–1997 m. – Vilniaus pedagoginio instituto istorijos katedros vyriausiasis dėstytojas (nuo 1988 m. – docentas).

1978 m. baigė neakivaizdinę aspirantūrą ir tais pačiais metais apgynė istorijos mokslų kandidato (dabar – humanitarinių mokslų daktaro) disertaciją tema „Lietuvos magdeburginiai miestai XVII a. II pusėje – XVIII a.“, kurią tuo pačiu pavadinimu 1981 m. išleido atskira knyga. Ji – svarbus indėlis tyrinėjant LDK miestų istoriją. Lietuvos istorijos temomis paskelbė nemažai mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, sąjūdžio veikloje.

Šaltiniai:

1. Baisogala: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 877-878. ISBN 978-9955-589-12-9.