Vargonininkas, muzikos mokytojas

Gimė 1899 metais Kupsčių kaime, Raseinių rajone.

Mirė 1988 metais lapkričio 13 dieną Radviliškyje.

Baigęs keturias gimnazijos klases, muzikos ir chorvedybos, atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje, 1919–1923 m. mokėsi privačiai. 1934 m. prie Kauno konservatorijos išlaikė egzaminus, įgydamas muzikos mokytojo, vargonininko cenzą. 1926?–1939? m. vargonininkavo Baisogalos bažnyčioje. 1940–1943 m. dirbo sąskaitininku Kėdainių malūne, 1944–1946 m. – Kėdainių apskrities Civilinės būklės aktų ir įrašų biuro vedėju, 1947–1949 m. Kėdainių berniukų gimnazijos muzikos mokytoju, 1949–1953 m. – Radviliškio kultūros namų chorvedžiu, 1953–1960 m. – Radviliškio septynmetės ir antrosios vidurinės mokyklos muzikos mokytoju. Išėjęs į pensiją, kurį laiką dirbo Aukštelkų (Radviliškio r.) septynmetės mokyklos muzikos mokytoju, sekmadieniais Baisogalos ir Dambavos bažnyčiose vargonuodavo mišioms. Vargonininkaudamas Baisogaloje bažnyčios chorą parengė 1930 m. jubiliejinei dainų šventei, vadovavo šaulių būrio chorui, koncertuodavo su vadovaujamais chorais visuomenei, aktyviai reiškėsi miestelio visuomeniniame gyvenime. Yra buvęs Kėdainių ir Radviliškio rajonų dainų švenčių vyriausiuoju dirigentu.

Šaltiniai:

1. LINKEVIČIUS, Jonas. Baisogalių biografijų sąvadas. Baisogala: monografija. Sudarytojas Jonas Linkevičius. Vilnius: Versmė, 2009, p. 790-798. ISBN 978-9955-589-12-9.