Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Vasiliauskienė Veronika

Agronomė, profesorė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė

Gimė 1935 metais gruodžio 15 dieną Aukštelkų kaime, Radviliškio rajone.

1945–1948 m. mokėsi Aukštelkų prad. m-kloje, 1948–1954 m. – Radviliškio vid. m-kloje, 1954–1959 m. studijavo LŽŪA Agronomijos fakultete, 1970–1972 m. – LŽI aspirantūroje.

1959–1961 m. Šilutės r. augalų apsaugos agronomė, 1962–1970 m. Šilutės ž. ū. technikumo dėstytoja, 1973–1980 m. Žemdirbystės instituto, 1981–1996 m. jo Vokės filialo mokslo darbuotoja; 1986–1995 m. dar ir filialo direktoriaus pavaduotoja, o 1992–1996 m. instituto tarybos pirmininkė; profesorė (1995). 1974 m. apgynė ž. ū. mokslų kandidatės disertaciją apie kultūrinių ganyklų tręšimą, o 1988 m. ž. ū. mokslų daktarės disertaciją apie kultūrinių ganyklų žolynų mineralinę mitybą. Mokslinių tyrimų sritys – augalininkystė, pievininkystė, agrochemija. Vadovavo 8 disertantų moksliniams darbams. 1990 m. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos nare eksperte, 1994 m. nare korespondente, o 1998 m. tikrąją nare (akademike). 1995–2001 m. Lietuvos mokslų akademijos Ž. ū. ir miškų mokslų skyriaus pirmininkė, 2001–2004 m. Akademijos mokslinė sekretorė, o nuo 2005 m. viceprezidentė. 1999 m. dar ir Lietuvos Vyriausybės konsultantė, 1999–2003 m. Lietuvos mokslo tarybos narė, 1999–2006 m. Lietuvos mokslo premijų komiteto mokslinė sekretorė, 1999–2001 m. ž. ū. mokslo tarybos prie Ž. ū. ministerijos pirmininko pavaduotoja, o nuo 2001 m. pirmininkė. LR ŽŪM kolegijos (nuo 2002), Kaimo plėtros tarybos (nuo 2002), LŽŪU ir LAEI tarybų (nuo 2003) narė.

Nuo 2007 m. žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redakcinės kolegijos pirmininkė. Žemės ūkio enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narė. Monografijos „Lietuvos dirvožemiai“ (2001) sudarytoja (su M. Eidukevičiene) ir viena autorių. Paskelbė 155 moksl. ir 160 mokslo populiarinimo straipsnių. Už agronomiškai racionalios ir ekologiškai saugios lauko augalų tręšimo sistemos mokslinį pagrindimą respublikinė premija (1989, su kitais). Įteiktas LR Seimo atminimo medalis (2005), LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas už kūrybingą akademinę veiklą ir svarų įnašą į ž. ū. mokslą (2005), LŽŪU medalis už nuopelnus (2005). V. Vazalinsko premija (2004). Apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2006). Apdovanota LR Ministro Pirmininko padėkos raštu LŽI 50-mečio proga (2006), LR ŽŪM konkurse „Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominuota „Mokslo naujovių skleidėja“.

Šaltiniai:

1. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 683. ISBN 978-5-420-01616-9.
2. Kas yra kas. Lietuvos moterys. Kaunas: Neolitas, 2007, p. 508. ISBN 978-9986-709-57-2.