Gydytojas, medicinos mokslų daktaras

Gimė 1898 metais kovo 19 dieną Radviliškyje.

Mirė 1953 metais spalio 26 dieną Čikagoje, JAV.

Pradžios mokslą baigė Mažeikiuose. Su tėvais pasitraukęs į Rusiją, Sankt Peterburge lankė gimnaziją, 1919 m. ją baigė Romnuose (Ukraina). Grįžęs į Lietuvą, Kaune Lietuvos universitete studijavo mediciną, nuo 1925 m. buvo jo Medicinos fakulteto Fiziologijos katedros asistentas. 1928 m. gavęs gydytojo diplomą, dirbo Ausų, nosies ir gerklės ligų katedroje. Apgynė disertaciją Vaikų Waldeyerio žiedas ir jo kitimai; docentas (1934), nuo 1939 m. laikinai ėjo profesoriaus pareigas. 1943–1944 m. buvo VDU prorektorius.

Pasitraukęs į Vokietiją, buvo Pabaltijo universiteto Hamburge-Pinneberge Medicinos fakulteto prodekanas, vėliau dirbo Hanau pabėgėlių stovykloje.

1948 m. atvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Priklausė korporacijai Neo-Lithuania, įvairioms profesinėms gydytojų draugijoms, buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos narys. Bendradarbiavo Lietuvos ir užsienio medicininėje spaudoje. Svarbesni straipsniai: Waldeyerio žiedo hipertrofijų įtaka vaiko galvotumui (1934), Waldeyerio žiedo hipertrofijų įtaka fiziškajam vaikų plytėjimui (1936), Nosies, žioties, gerklės ir ausų sifilis ir VDU ausų, nosies ir gerklės klinikų duomenys (1938), Piktybiniai navikai otorinolaringologijoje (1935), Mokslinės pažiūros į tonsilas ir praktinė jų reikšmė gyvenime (1938) ir kt.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 35. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966, p. 124.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 522. ISBN 5-420-01513-7.
3. Zubkus Juozas. Iš: Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas [interaktyvus], 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka [žiūrėta 2010-01-27]. Prieiga per internetą: http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=ZUBKUS%JUOZAS