VASARIS

1 d.

―     85 m., kai (1935) Šiaulėnuose gimė Vytautas Januškevičius, pedagogas, vertėjas, socialinių mokslų daktaras.

2 d.

―     85 m., kai (1935) Aukštelkuose gimė Stasys Bulzgis, poetas, publicistas. Mirė 2017 m. gruodžio 25 d.

4 d.

―     130 m., kai (1890) Šliosberge, Latvijoje, mirė Juozas Tamulevičius (Dovydaitis Dionizas), kunigas, religinės literatūros sudarytojas. Gimė 1814 m. balandžio 25 d. Mantviliškiuose.

―     20 m., kai (2000) Kaune mirė Kęstutis Jurgis Žitkus, dailininkas tapytojas. Gimė 1926 m. sausio 30 d. Paežeriuose.

6 d.

―     100 m., kai (1920) Lydeikiuose, Šiaulių r., gimė Prudencija Navickaitė-Bičkienė, operos solistė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Gyveno ir dirbo Radviliškyje. Mirė 1993 m. rugpjūčio 28 d. Čikagoje, JAV.

9 d.

―     90 m., kai (1930) Baisogaloje gimė Vytautas Petras Bložė, poetas, vertėjas. Mirė 2016 m. gruodžio 31 d. Kaune.

11 d.

―     25 m., kai (1995) Kaune mirė Adomas Mačiulis, chemikas, fizinių ir cheminių mokslų daktaras. Gimė 1929 m. spalio 18 d. Žironuose.

15 d.

―     85 m., kai (1935) Prastavoniuose gimė Zigmantas Butkevičius, inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras.

19 d.

―     95 m., kai (1925) Jasioniuose gimė Bronius Antanaitis, kunigas, prelatas, apaštalinis protonotaras. Mirė 2018 m. vasario 27 d. Panevėžyje.

―     5 m., kai (2015) Vilniuje mirė Leona Korkutienė-Petkevičiūtė, gydytoja, poetė, publicistė, fotografė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 10 d. Kauleliškiuose.

20 d.

―     75 m., kai (1945) Panevėžyje gimė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, pianistė, socialinių mokslų daktarė.