Radviliškio kraštas Nr. 14

2011 Nr. 1 (14)

Jis pradedamas radviliškėnų sveikinimu garbiems kraštiečiams istorikui Mečislovui Jučui,dailininkams Jonui Varnui ir Linui Leonui Katinui jų jubiliejų progomis, taip pat Kauno radviliškėnų bendrijos valdybos narės Elenos Adomaitytės-Cemnolonskienės įžanginiu žodžiu apie žurnalą, gimtinę „Neišsenkantis kultūros ir istorijos šaltinis“.

Skaitytojų pirmą kartą laukia tokia plati pažintis su šviesaus atminimo prelato Mykolo Karoso ir kraštiečio pedagogo, dailininko, literato Jono Švėgždos gyvenimu bei veikla (Jonas Linkevičius, „Prelato aureolė,“ „Aukštas ir stiprus“). Spausdinamas unikalus istorinis dokumentas – Kazio Misiaus padovanota galimybė dirstelėti į tolimą Radviliškio praeitį („Senieji raštai – apie Radviliškį“). Išsiskiria ir pirmasis rašinys iš ciklo apie geležinkelio, kuris yra neatsiejamas nuo šio miesto, kūrimąsi (Liubomiras Viktoras Žeimantas, „Radviliškis – geležinkelio sukurtas miestas“), pasakojimas apie aktyvia veikla misijose garsėjusį kraštietį Petrą Urbaitį (Petras Juknevičius, „Misionierius iš Pakalniškių“) bei apie Radviliškyje gyvenusią poetę, buvusią tremtinę Laimą Žąsinaitę (Irena Kazlauskienė, „Dukart patyrusi tremtinės dalią“). Nepamiršti pedagogai, prieš šešis dešimtmečius atsidavusiai dirbę Radviliškio vidurinėje mokykloje (Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė, „Mūsų mokytojai“). Dar vienas straipsnis iš mūsų krašto praeities puslapių – apie Varnionių kaimą (Laima Sendrauskienė, „Varnioniai“).

Įdomiomis mintimis apie pasirinktą kelią, darbus, savo gyvenimo nuostatas dalijasi radviliškietis majoras Eugenijus Lastauskas, garsi sportininkė Rožė Stasiulevičienė, kilusi iš Grinkiškio, ir rajono literatė Rita Japkevičienė.

In memoriam – žurnalo atsisveikinimas su amžinybėn išėjusiomis šeduviete pedagoge Aldona Valteriene ir aktore Rūta Staliliūnaite, kuri buvo tarsi suaugusi su Pašušviu. (RK14.pdf 4,24 MB)