Radviliškio kraštas Nr. 19

Šiame numeryje – radviliškėnų sveikinimas („Sveikiname“) iškiliems kraštiečiams jų garbingų jubiliejų progomis: Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Budriui, Baisogalos kultūros namų liaudiškos  muzikos kapelos „Žvangulis“ vadovui Vilimui Malinauskui ir Lietuvos operos solistui, Seimo nariui Vytautui Juozapaičiui. Įžanginį žodį „Žmogui reikia žmogaus“ šįkart parašė žurnalo nuolatinė skaitytoja, radviliškietė Janina Ožalinskaitė.

Skaitytojų dėmesio laukia istoriko Petro Juknevičiaus straipsnis „Raginėnų senovė“ – apie unikalų Raginėnų (Radviliškio r.) archeologijos kompleksą. Pedagogės, kraštotyrininkės Marijonos Birutės Kudulytės-Navakauskienės publikacija „Sukilėlių pėdsakais“ primena 1863 m. sukilimą, jo vietas mūsų rajone, vieną iš vadų – Adomą Bitę.

Žurnale paminima legendinių lakūnų Stepono Dariaus bei Stasio Girėno skrydžio 80 metų sukaktis. Tam skirti du straipsniai: šių tautos didvyrių atminimo saugotojo, radviliškiečio Rimanto Kundroto „Nugalėję Atlantą“ ir šalies kraštovaizdžio architekto, parkotyrininko, žygeivio Kęstučio Labanausko „Lyg gyvenimo kokybės simbolis...“

Gražinos Dunauskienės parengtas straipsnis „Šimtmečius skaičiuojanti Radviliškio bažnyčia“ – pažintis su Radviliškio parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios istorija ir įgyvendinamu šiandieniniu jos naujų varpų gamybos projektu.

„Karčemos Šeduvos–Panevėžio kelyje“ – tai istoriko Petro Juknevičiaus ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktoriaus Egidijaus Prascevičiaus istorinė apžvalga, pateikianti žinių apie senąsias pakelės smukles bei karčemas.

Istorikas Zenonas Vasiliauskas savo rašinyje „Plačiau apie Radviliškio esperantininkus“ pirmą kartą pateikia archyvinės medžiagos apie Radviliškio esperantininkų draugiją, jos steigimo peripetijas, leidinius.

„Prastavonių keliu“ – chemijos mokslų daktaro Juozo Butkevičiaus prisiminimai apie savo gimtąjį Prastavonių kaimą, esantį mūsų rajone, jo istoriją ir žmones. Baisogalos seniūnijos vyresnioji specialistė kultūrai Vilija Kaščionienė parašė apie plačiai žinomą Baisogalos folkloro ansamblį – „Baisogalos „Dainoriai“, jo vadovus, dalyvius ir pasiekimus. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovė Birutė Panumienė šiam numeriui parengė publikaciją „Kelias, prasidėjęs nuo Labos“ – apie kraštietį kunigą Vincą Algirdą Pranckietį bei jo paties prisiminimų. Jau minėtas Kęstutis Labanauskas pateikia dar vieną savo straipsnį – „Žvilgsnis į Radviliškio rajono parkus“. Spausdinamoje pirmojoje jo dalyje – įspūdžiai, autoriaus patirti Burbiškio, Baisogalos, Raudondvario ir kituose rajono parkuose. Straipsnio tęsinys numatomas kitame žurnalo numeryje.

Poetas, kraštotyrininkas Aleksandras Šidlauskas dovanoja savo eseistinį pasakojimą „Gimtasis rajonas“, paremtą vaikystės, jaunystės ir vėlesnių metų prisiminimais, kelionėmis, susitikimais Radviliškio krašte.

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės tarptautinio bendradarbiavimo specialistas, viršila Alvydas Tamošiūnas publikacijoje „Mane „užveda“ baltas pavydas...“ pasakoja apie misiją Afganistane, kurioje neseniai dalyvavo, ir apie savo aktyvią visuomeninę veiklą gimtajame Radviliškyje.

Žurnalo skaitytojams pageidavus, spausdinamas Gražinos Dunauskienės pokalbis su buvusiu radviliškiečiu, jaunu dizaineriu,  stilistu, salono Vilniuje savininku Liutauru Salasevičiumi („Kur mėgsta užtrukti madam...“).

2013-uosius, kurie buvo paskelbti Tarmių metais, primena etnomuzikologės, Radviliškio viešosios bibliotekos renginių organizatorės Vilmos Merkytės rašinys „Radviliškio rajono tarmių varžytuvės“. Jis informuoja apie Šeduvoje surengtą tarmių atstovų festivalį. Skyrelyje taip pat pateikiama Radviliškio krašto gyventojų tarmiškos kalbos pavyzdžių, kurių parinko Kristina Kacevičienė.

Numeryje laukia ir pažintis su kraštiete rašytoja Egle Gudonyte bei jos dokumentiniu romanu „Karta nuo Sibiro“.

Skaitytojui taip pat pristatomi kai kurie kiti nauji radviliškėnų leidiniai, šių metų Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius bei praėjusių metų antrojo pusmečio rajono kultūros renginių kronika. Supažindinama su krašto istorinės medžiagos konkurso, kuris skelbiamas šiais metais ir yra skirtas žurnalo „Radviliškio kraštas“ 10 metų sukakčiai, nuostatais.

Numeryje pateikiama publikacijų santraukų vertimai į rusų (Svetlanos Asačiovos) ir anglų (Elvyros Gaidelienės) kalbas, daug nuotraukų ir kitokios iliustracijos.

Naująjį šio žurnalo numerį galima įsigyti Viešojoje bibliotekoje, o elektroninę žurnalo versiją parsisiųsti galima čia: (RK19.pdf 4,14 MB)

Viešosios bibliotekos inform.