SAUSIS

4 d.

– 100 m., kai (1921) Grinkiškyje gimė Juozas Mečinskas, pedagogas, poetas. Mirė 2000 m. liepos 13 d. Kaune.

6 d.

– 95 m., kai (1926) Bebrujuose gimė Algirdas Martinaitis, pedagogas, literatas, kultūros veikėjas. Mirė 1993 m. rugpjūčio 19 d. Alytuje.

7 d.

– 125 m., kai (1896) Paežeriuose gimė ir 95 m., kai 1926 m. lapkričio 2 d. mirė Leonas Jonaitis, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas.

– 75 m., kai (1946) Grinkiškyje gimė Birutė Teodora Visokavičienė, docentė, socialinių mokslų daktarė.

9 d.

– 55 m., kai (1966) San Paule, Brazilijoje, mirė Aleksandras Polišaitis, diplomatas, Lietuvos konsulas. Gimė 1892 m. spalio 29 d. Raginėnuose.

10 d.

– 90 m., kai (1931) Piepaliuose gimė Vincas Kryževičius, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Mirė 1997 m. gruodžio 7 d. Vilniuje.

– 85 m., kai (1936) Kutiškiuose gimė Kazimieras Giedra, inžinierius mechanikas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

12 d.

– 195 m., kai (1826) Mantviliškiuose gimė Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, pedagogas, prozininkas, publicistas. Mirė 1883 m. sausio 7 d. Alūkstoje, Latvijoje.

21 d.

– 120 m., kai (1901) Šaukote gimė Stasys Kuzminskas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 1989 m. gruodžio 19 d. Notingeme, D. Britanijoje.

25 d.

– 85 m., kai (1936) Asteikiuose gimė Romualdas Grigas, sociologas, publicistas, prozininkas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

29 d.

– 155 m., kai (1866) Kairėnuose gimė Kazimieras Daukša, kunigas kanauninkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1939 m. gegužės 3 d. Kuktiškėse, Utenos r.

– 115 m., kai (1906) Šiauliuose gimė Ona Lukauskaitė-Poškienė, poetė, vertėja, visuomenės ir politinė veikėja, buvusi Radviliškio viešosios valstybinės bibliotekos vedėja. Mirė 1983 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.