SPALIS

1 d.

– 140 m., kai (1881) Agelaičiuose, Raseinių r., gimė Antanas Marijošius, muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio bažnytiniam chorui, Šaulių sąjungos Radviliškio chorui ir kt. Mirė 1957 m. gruodžio 31 d. Kaune.

14 d.

– 110 m., kai (1911) Daužnagiuose gimė Julius Duršliokas, vargonininkas, dainininkas, chorvedys. Mirė 1999 m. sausio 4 d. Kaune.

15 d.

– 90 m., kai (1931) Kubiliūnuose gimė Romualdas Alekna, dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

24 d.

– 85 m., kai (1936) Grinkiškyje gimė Rožė Stasiulevičienė, rankininkė, sporto meistrė, trenerė.

28 d.

– 105 m., kai (1916) Radviliškyje mirė Jonas Zubrys, knygnešys. Gimė (apie 1858) Radviliškio par.