VASARIS

 2 d.

―   90 m., kai (1932) Mažaičiuose, Radviliškio r., gimė Anicetas Onaitis, agronomas, literatas, biomedicinos mokslų daktaras. Mirė 1988 m. spalio 8 d. Akademijoje, Kėdainių r.

6 d.

―   25 m., kai (1997) Vilniuje mirė Vaclovas Bliznikas, matematikas, pedagogas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. Gimė 1930 m. sausio 12 d. Juodupiuose, Radviliškio r.

15 d.

―   195 m., kai (1827) Grinkiškyje, Radviliškio r., gimė ir 145 m., kai 1877 m. lapkričio 12 d. Varšuvoje, Lenkijoje, mirė Polikarpas Girštautas (Juozapas Juzumas), gydytojas chirurgas, medicinos profesorius.

17 d.

―   160 m., kai (1862) Radviliškyje gimė Antanas Kryžanauskas, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas. Mirė 1940 m. kovo 23 d. Šateikiuose, Plungės r.

―   90 m., kai (1932) Augmėnuose, Radviliškio r., gimė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Mirė 2004 m. sausio 4 d. Vilniuje.

―   60 m., kai (1962) Radviliškyje mirė Julijonas Šakenis, kunigas. Nuo 1934 m. – Grinkiškio klebonas, vėliau – altaristas Radviliškyje. Gimė 1884 m. sausio 17 d. Veleniškiuose, Biržų r.

23 d.

―   160 m., kai (1862) Baisogaloje, Radviliškio r., gimė Juozas Zauka, režisierius, kultūros darbuotojas, knygnešys. Mirė 1943 m. gruodžio 3 d. Subatėje, Latvijoje.

―   110 m., kai (1912) Radviliškyje gimė Kazys Daugėla, inžinierius, fotografas, knygų autorius. Mirė 1999 m. spalio 11 d. Čikagoje, JAV.

25 d.

―   70 m., kai (1952) Pociūnuose, Radviliškio r., gimė Regina Kairytė, teatro aktorė.

26 d.

―   120 m., kai (1902) Pažosiuose, Pasvalio r., gimė Pranciškus Masilionis, kunigas, poetas. Nuo 1977 m. kunigavo Sidabrave ir Dapšioniuose. Mirė 1980 m. spalio 14 d. Šiauliuose.

28 d.

―   95 m., kai (1927) Stalmokuose, Radviliškio r., gimė Ona Svetikaitė-Jurgelienė, poetė, tremtinė.