BALANDIS

 1 d.

―   95 m., kai (1927) Januškoniuose, Radviliškio r., gimė Genovaitė Žilinskaitė, dailininkė tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Mirė 2004 m. vasario 14 d. Vilniuje.

3 d.

―   95 m., kai (1927) Auksučiuose, Radviliškio r., gimė Mečislovas Lizaitis, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 2010 m. gegužės 25 d. Vilniuje.

11 d.

―   125 m., kai (1897) Maralinėje, Radviliškio r., gimė Janina Lašienė, gydytoja patologė anatomė, profesorė, medicinos mokslų daktarė. Mirė 1993 m. liepos 9 d. Kaune.

12 d.

―   95 m., kai (1927)  Garankščiuose, Kazlų Rūdos vlsč., gimė Jonas Puodžiukynas, agronomas, biomedicinos mokslų daktaras. Dirbo Radviliškio bandymų stotyje. Mirė 2003 m. spalio 25 d. Vilniuje.

20 d.

―   65 m., kai (1957) Kaune mirė Petras Masiulis, inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Gimė 1894 m. spalio 22 d. Prastavoniuose, Radviliškio r.

23 d.

―   75 m., kai (1947) Strazdynėje, Radviliškio r., gimė Jurgis Kulpys, veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

24 d.

―   95 m., kai (1927) Vaiduloniuose, Radviliškio r., gimė Kęstutis Gvalda, dailininkas grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Mirė 2011 m. kovo 1 d. Vilniuje.

―   70 m., kai (1952) mirė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Gimė 1876 m. kovo 2 d. Daugėlaičiuose, Radviliškio r.