D

Damaševičius Vytautas (1944 02 11 Skomaičių  k., Radviliškio r. - 2021 12 09 Vilniuje) – Lietuvos kino režisierius, operatorius.

Dambrauskaitė-Jancevičienė Rita (1949 01 13 Šiaulėnuose, Radviliškio r. – 2017 06 09 Vilniuje) – pedagogė, poetė.

Dauguvietis Jonas (1928 08 16 Bargailių k., Radviliškio r. – 2014 06 20 Kaune) – choro dirigentas, poetas.

Daukša Kazimieras (1866 01 29 (kitais duomenimis, 02 10) Kairėnų k., Radviliškio r. – 1939 05 03 Kuktiškėse, Utenos r.) – kunigas kanauninkas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.

Digimas Aleksandras (1934 06 04 Vėriškių k., Radviliškio r.  - 2022 03 04 Vilniuje) – kino operatorius ir režisierius.

Dobrovolskis Algirdas Mykolas (Tėvas Stanislovas) (1918 09 29 Radviliškyje – 2005 06 23 Kaune) – kunigas, vienuolis kapucinas, pamokslininkas.

Dobrovolskis Konstantinas Romualdas (g. 1939 12 25 Radviliškyje) – gydytojas radiologas, medicinos mokslų daktaras.

Domeika Povilas (g. 1938 11 20 Pašušvio k., Radviliškio r.) – ekonomistas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Domkus Vigintas Stepas (g. 1939 10 02 Jankūnų k., Radviliškio r.) – biologijos mokslų daktaras.

Dovydaitis Juozapas Silvestras (1826 01 12 Mantviliškių k., Radviliškio r. – 1883 01 07 Alūkstoje, Latvijoje) – kunigas, pedagogas, prozininkas, publicistas.

Driežis Rimantas (g. 1959 11 02 Alksniupių k., Radviliškio r.) – Vilniaus teatro „Lėlė“ režisierius, dailininkas.

Drupas Vladas (1922 09 02 Jonaitiškių k., Radviliškio r. – 2019 04 25 Kaune) – inžinierius, lakūnas-sklandytojas.

Duršliokas Julius (1911 10 14 Daužnagių k., Radviliškio r. – 1999 01 04 Kaune) – vargonininkas, dainininkas, chorvedys.

Dutkevičius Vladas (1889 03 23 Baisogaloje, Radviliškio r. – 1945 01 08 Šiauliuose) – pedagogas,  vargonininkas, chorvedys, švietėjas, knygnešys.

Dzenuškaitė-Svirskienė Stasė (1924 10 24 Šeduvoje, Radviliškio r. - 2022 03 02 Vilniuje) – pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė.