G

Gaidamavičiūtė-Kisielienė Violeta (g. 1951 02 10 Radviliškyje) – grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Gaidžiūnas Balys (1911 11 25 Diauderių k., Baisogalos vlsč., Kėdainių apskr. – 1996 04 07 Vilniuje) – agronomas, poetas, memuaristas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Gapšys Vladas Algis (g. 1932 01 02 Juodupių k., Radviliškio r.) – inžinierius mechanikas, mašinų gamybos technologas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

Gascevičiūtė-Zmirskienė Julija (1928 01 02 Pociūnėliuose, Radviliškio r. – 2018 03 25 Šiauliuose) – teatro aktorė.

Gaubas Edmundas (g. 1954 01 04 Radviliškyje) – medžio drožėjas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

Gaubas Martynas (g. 1980 03 07 Radviliškyje) – skulptorius, tapytojas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Gedminis (Gedminas) Juozas (1838 04 18 Nirtaičių k., Šiaulėnų apyl., Radviliškio r. – 1913 m. ten pat) – tautodailininkas skulptorius, akmeninių memorialinių paminklų meistras.

Gegeckas Pranas (1907 09 24 Šapnagių k., Šiaulių r. – 1984 05 08 Kaune) – pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio gimnazijos direktorius.

Gentvilas Stasys (1918 04 04 Šilėnų k., Klaipėdos r. – 2009 12 05 Baisogaloje, Radviliškio r.) – veterinarijos specialistas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys.

Giedra Kazimieras (g. 1936 01 10 Kutiškių k., Radviliškio r.) – inžinierius mechanikas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

Graurokas (Gravrogkas) Antanas (1880 05 18 Šeduvoje, Radviliškio r. – 1958 04 01 Kaune) – prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Grigas Romualdas (g. 1936 01 25 Asteikių k., Radviliškio r.) – sociologas, publicistas, prozininkas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas.

Grinbergienė-Griniūtė Roma, tikr. Danutė Marija Šapokaitė (1939 06 26 Kurklių k., Radviliškio r. – 2003 06 26 Vilniuje) – sporto žurnalistė, redaktorė, filologė, rankininkė.

Gvalda Kęstutis (1927 04 24 Vaidulonių k., Radviliškio r. – 2011 03 01 Vilniuje) – dailininkas grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.